Erä

Koirien käyttö tammikuun hirvijahdissa halutaan sallia – ministeriö esittää merihanhille saalisilmoitusvelvollisuutta

Itämerennorpan metsästys halutaan muuttaa kiintiömetsästykseksi.
Johanna Kokkola
Koiran käyttäminen halutaan sallia tammikuun metsästyksessä 1.1.–15.1.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metsästysasetukseen muutoksia. Ministeriö tavoittelee ajantasaisempaa tietoa riistahallinnon käyttöön sekä hallinnollisen taakan keventämistä.

Hirvenmetsästystä on tarkoitus tehostaa niin, että koiran käyttäminen olisi sallittua tammikuun metsästyksessä 1.1.–15.1.

Saalisilmoituksiin liittyen ministeriö ehdottaa, että jokaisesta kaadetusta hirvieläimestä tulisi jatkossa ilmoittaa Suomen riistakeskukselle seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on pyydetty.

Näin ajantasainen saalistieto olisi riistahallinnon käytössä nykyistä nopeammin, mikä helpottaisi verotuksen kohdentamista pyyntikauden aikana ja tehostaisi metsästyksen valvontaa.

Merihanhisaaliille halutaan saalisilmoitusvelvollisuus. Ilmoitus tulisi tehdä Suomen riistakeskukselle.

Tarkemman saalistiedon perusteella voitaisiin arvioida aiempaa paremmin merihanhen metsästyksen kestävyyttä ja siten välttää turhia rajoituksia ja toisaalta kohdentaa tarpeelliset metsästysrajoitukset oikein, perustelee ministeriö esitystään.

Itämerennorpan metsästykseen ei jatkossa vaadittaisi pyyntilupaa, vaan norppaa voitaisiin metsästää metsästysaikana erikseen säädettävän alueellisen kiintiön puitteissa.

Lausuntoja asetusmuutoksista voi toimittaa 9. helmikuuta asti.

Metsästysasetusta on tarkoitus muuttaa myös hirven metsästysajan aikaistuksen ja pienten sorkkaeläinten helmikuisen koirajahdin osalta, näistä ei pyydetä lausuntoa, koska lausunnot on pyydetty jo tämän vuoden heinä–elokuussa.

Lue lisää

Kansalaisaloitteen tavoitteena metsästyskielto uhanalaisille lajeille – kansainvälisen luonnonsuojeluliiton ohjeet kieltävät automaattiset kiellot

Metsäkaurissaalis yli 13 800 eläintä – eniten eläimiä on kaadettu Varsinais-Suomessa, kakkosena Satakunta ja kolmosena Pohjanmaa

Neljä hirveä vajosi jäihin keskellä hiekkakuoppaa – moottorisaha tärkeässä osassa, kun kolme pystyttiin pelastamaan

Villisikasaaliista jopa lähes puolet kaadettu koirajahdissa tänä syksynä – koko maan saalismäärä on merkittävästi suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan