Erä

Vuoden eräuutisointia hallitsivat vaatimukset sallia sekä valkoposkihanhien että susien kannanhoidollinen metsästys – lyijyhaulikielto kosteikoilla toteutui

Sekä valkoposket että sudet saivat omat kansalaisaloitteensa läpi eduskuntaan.
Markku Vuorikari, Kari Salonen
Kansalaisaloitteet valkoposkihanhien ja susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi saivat molemmat nopeasti yli 50 000 allekirjoitusta.

Tänä vuonna sudet ja valkoposkihanhet saivat kansalaiset aktiivisiksi monellakin tapaa.

Valkoposkihanhien kevätmuuton alettua toukokuussa avattiin myös kansalaisaloite, jossa vaadittiin valkoposkihanhien rajoitetun metsästyksen sallimista. Aloite keräsi vaaditut 50 000 allekirjoitusta kuukaudessa.

Ennätyksellisen suuri valkoposkihanhien muuttokarja pakotti maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) ja ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) vierailulle Kiteelle toukokuussa ja tapaamaan alueen viljelijöitä.

Vierailun aikaan päämuutto oli jo ohi, jäljellä lyhyeksi kalutut sekä kellastuneet nurmet ja täydennyskylvöä odottavat peltolohkot. Vierailun seurauksena syntyi kuitenkin valkoposkihanhiongelmaan pureutunut työryhmä, joka nimettiin hanhinyrkiksi.

Keskustelu valkoposkista ja viljelysvahinkojen torjumisesta kävi kuumana. Ministeri Mikkonen puhui hanhipeltojen puolesta ja Leppä metsästyksen.

Ympäristöministeriö halusi siirtää valkoposkihanhet luonnonsuojelulain alaisuudesta metsästyslakiin ja riistalajiksi. Samalla vastuu lajista siirtyisi maa- ja metsätalousministeriölle (MMM).

MMM:lle tämä ei käynyt. Ministeriössä uskotaan, että lajin siirtäminen metsästyslain alaisuuteen jättäisi viljelijät ilman korvauksia satovahingoista.

Hanhinyrkki sai työskentelyaikaa elokuun loppuun asti. Viljelijöillä ei ollut odotuksia nyrkin toimenpide-ehdotusten suhteen. Korvauksia kevätmuuton satovahingoista haettiin lähes kolmen miljoonan euron verran.

Nyrkin ehdotuksista ainoastaan karkotus- ja tappolupien hakeminen sekä myöntö ehtivät realisoitua syksyn aikana. Myönnettyjen lupien suuri määrä aiheutti myös ongelmia, sillä karkottamista ja tappamista eri alueilla jouduttiin suojeluvelvoitteiden vuoksi rajaamaan.

Viljelijät ovat jo aloittaneet varautumiseen kevätmuuttoon. Tarkoituksena on hakea uusia poikkeuslupia maatilojen toiminnan, rehuomavaraisuuden sekä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden turvaamiseksi.

Samanaikaisesti hanhinyrkin ulostulon kanssa avattiin susien kannanhoidollista metsästystä vaativa kansalaisaloite elokuun lopussa. Aloite keräsi vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ennätysajassa, noin viikossa.

MMM käynnisti suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu ja määrittely -hankkeen jo tammikuussa. Marraskuussa ministeriö tiedotti, että tavoite suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi nytkähtää vihdoin eteenpäin.

Ministeri Lepän mukaan, jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, kannanhoidollinen metsästys voisi olla mahdollista 2021–2022 talvella.

Seuraava askel matkalla kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi on suden suotuisan suojelutason määrittely. Määrittelyn on tarkoitus olla valmis ensi vuoden syksyllä.

Marraskuussa selvisi Euroopan parlamentissa tehtyjen äänestysten jälkeen, että lyijyhaulien käyttö ja hallussapito tullaan kieltämään Euroopan unionin kosteikkoalueilla.

Kosteikkojen lyijyhaulikiellon lisäksi vireillä on lyijyn totaalikielto. Esitys lyijyn totaalikiellosta metsästyksessä, urheiluammunnassa ja kalastuksessa valmistunee tammikuussa.

Lue lisää susista:

Harmaahirvikoirajärjestön tuore puheenjohtaja otti näkyvän roolin susiasiassa – hän haluaa taistella ja vaikuttaa, mutta ei räyhäämällä

Onko kotikylä muuttunut susireviiriksi? – Antti Toija: ”Sudet alkavat vaikeuttaa elinkeinoani sekä tämän alueen ihmisten – erityisesti lapsiperheiden – elämää"

Väitöstutkimus: Susien vapaa ja rajaton tappaminen 1800- ja 1900-luvuilla ei ratkaissut ongelmia

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan Pohjois-Savoon vuonna 2016 myönnetyt kannanhoidolliset suden poikkeusluvat olivat lainvastaisia

Metsästäjäliitto: Susikannan kasvu on havaittu kentältä tulleen runsaan palautteenkin kautta – on riski, että syksyllä syntyy susikonflikteja

50 000 allekirjoitusta kasassa – suden kannanhoidollista metsästystä vaativa kansalaisaloite keräsi vaadittavat allekirjoitukset kuudessa päivässä

Susijahtiin saatetaan päästä talvella 2021–2022 – seuraava askel matkalla kannanhoidolliseen metsästykseen on suotuisan suojelutason määrittely

Sudet ovat tappaneet tai vahingoittaneet ainakin 20 koiraa – hirviporukat odottavat kuumeisesti lunta maahan

Lue lisää valkoposkihanhista:

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista haettiin edellisvuonna ennätysmäiset korvaukset – ylivoimaisesti eniten harmia aiheutti valkoposkihanhi

Tohmajärvelle myönnettiin poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen – "Viljelyvahinkojen estämiseen ei ole ollut osoitettavissa muuta ratkaisua"

Valkoposkihanhien häirintälupia on myönnetty kattavasti – häirintä ei vain enää tehoa

"En seuraa elinkeinoni tuhoamista toimettomana, kannan vastuun seurauksista" – Liperissä valkoposkihanhia karkotetaan, vaikka lupaa häirinnälle ei ole

Ministeri Leppä uskoo metsästykseen tehoon valkoposkihanhiongelman ratkaisussa – ministeri Mikkosen mukaan häirintää ja ampumista voidaan sallia vain hyvin rajoitetusti

Kansalaisaloite valkoposkihanhien metsästyksen sallimiseksi ylitti 50 000 allekirjoituksen rajapyykin tänään

Lue lisää lyijystä:

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla saa kannatusta – suomalaismeppien kannat erosivat äänestyksessä: "Hyökkäys metsästäjiä ja ammunnanharrastajia vastaan"

"Komissiolla on ollut kosteikkojen lyijyhaulirajoitusasiassa kova kiire ja poliittinen paine saada rajoitus läpi on ollut ilmeisen suuri", arvioi STM:n virkamies

Lue lisää

Hanhivahinkojen ennaltaehkäisystä aletaan maksaa korvauksia – valtioneuvosto hyväksyi maanantaina uuden lain

Viljelijöillä on keinot ja yhteisymmärrys valkoposkiongelman hoitoon – Varsinais-Suomen ely-keskukselta odotetaan tukea ratkaisulle

Valkoposkihanhien muutto etuajassa – keskiviikon jälkeen muuttosää ei suosi ja hanhet jäänevät Suomeen ruokailemaan

Lampurit vaativat mahdollisuutta karjansa suojeluun – petotulet syttyvät kello 19