Erä

Lukijalta: Metsästäjien harrastusta häiritään laittomasti – suosittelen ilmoittamaan poliisille ilkiteosta

"Jokaisella laillisella harrastuksella on perustuslain suoja. Poliisin ja oikeuslaitoksen tehtävä on huolehtia lain toteutumisesta."
Hannu Huttu
Metsästyksen häirintää tai siihen yllyttämistä pitäisi kirjoittajan mielestä valvoa tarkemmin.

Metsästäjiltä tulee minulle säännöllisesti viestiä, että heidän laillisesti harjoittamaansa harrastusta eli metsästystä häiritään. Häirintää tapahtuu jättämällä autoja tahallaan metsäautoteille siten, ettei niiden ohitse voi ajaa. Häirintää tapahtuu myös niin, että pienpetopyyntiin tarkoitettuja loukkuja rikotaan ja lauotaan luvatta pois pyyntivireestä.

Olen suositellut metsästäjiä asentamaan riistakameroita loukkujen lähelle, jos se vain on mahdollista. Tällöin loukun kimpussa olevat ylimääräiset henkilöt edes tallentuvat muistiin ja auttavat viranomaisia tekijän löytämisessä.

Suosittelen myös ilmoittamaan poliisille jokaisesta häirinnästä. Tällä tavoin häirintä tulee kirjattua poliisin tiedostoihin.

Laillisen metsästyksen vaikeuttaminen tai estäminen on rikollista toimintaa eli se on laissa kielletty. Suden kannanhoidollisessa metsästyksessä häirintää oli jo aiemminkin, mutta kahtena viime vuonna häirintä on kiihtynyt.

Mikäli Suomen riistakeskus tai poliisi antavat pihoissa kulkevalle tai vahinkoa aiheuttaneelle sudelle poistoluvan, tietyt tahot ja järjestöt tuovat maakunnan ulkopuolelta alueelle henkilöitä tarkoituksenaan vain häiritä ja vaikeuttaa suden pyyntiä.

Esimerkiksi Facebookissa on omat sivustot, missä voi ilmoittautua matkalle. Sivustoilla muun muassa ohjeistetaan, mitä henkilön tulee tehdä. Rikoslain mukaan yllytys rikolliseen tekoon on rangaistavaa ja yllyttäjä tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Tätä kohtaa laissa tulee poliisin ja oikeuslaitoksen aktiivisesti käyttää.

Kansalaisten usko poliisiin ja oikeuslaitokseen on ollut kovilla viime aikoina myös metsästyksen- ja kalastuksenvalvonnan osalta. Poliisin toteuttama valvonta nähdään nykyisin usein uhkana ja harrastusta haittaavana tekijänä, vaikka pitäisi olla juuri toisin päin.

Metsästys ja kalastus sekä niiden valvojat ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana paljon, mutta perusasiat ovat pysyneet samoina. Jokaisella laillisella harrastuksella on perustuslain suoja. Poliisin ja oikeuslaitoksen tehtävä on huolehtia lain toteutumisesta.

Kari Kulmala

Rääkkylä

Kaikki MT:n mielipidekirjoitukset

Lue lisää

Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen, kertoo tuore WWF-kysely

Laillisen metsästyksen häirintä on rikollista

Nämä asiat suvun tulevan metsänomistajan olisi hyvä tietää: Maanomistus tuo mukanaan liudan velvoitteita

Vakavat rikokset saavat paljon huomiota mediassa, mutta tilastot ja tutkimus kertovat myös hyviä rikosuutisia