Erä

Hirvijahtien saalis jäi edelliskautta pienemmäksi suuressa osassa maata – myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin 80 prosenttia

Noin puolella hirvitalousalueista metsästyksen tavoitteena oli edelleen kannan pienentäminen.
Juha Harju
Kauden 2020–2021 hirvisaalis oli 18 prosenttia pienempi kuin 2000-luvun keskimääräinen saalis. Arkistokuva ei liity juttuun.

Viime kauden hirvijahdeissa saatiin saaliiksi runsaat 49 000 hirveä, mikä on noin kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän, kertoo Suomen Riistakeskus tiedotteessaan.

Hirvisaalis pieneni suuressa osassa maata, eniten aivan eteläisimmässä Suomessa. Sen sijaan pohjoisessa saalismäärä kasvoi.

Hirven pyyntilupia myönnettiin viime metsästyskaudelle noin kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pyyntilupamäärä väheni eniten alueilla, joilla hirvikannan arvioitiin pienentyneen selvästi tai saavuttaneen tavoitetiheyden.

"Hirvisaalis väheni edellisvuodesta useimmilla riistakeskusalueilla, suhteellisesti eniten etelässä Uudenmaan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Hämeen alueilla. Saaliissa oli kasvua Kainuun ja Lapin alueilla", kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Suomen riistakeskuksesta.

Noin puolella hirvitalousalueista metsästyksen tavoitteena oli edelleen kannan pienentäminen.

Myönnetyistä pyyntiluvista käytettiin noin 80 prosenttia. Pyyntiluvalla saa pääsääntöisesti ampua yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Saaliista noin 44 prosenttia oli vasoja ja 56 prosenttia aikuisia hirviä. Kaadetuista aikuisista hirvistä 53 prosenttia oli uroksia ja 47 prosenttia naaraita.

Kauden 2020–2021 hirvisaalis oli 18 prosenttia pienempi kuin 2000-luvun keskimääräinen saalis. Viime vuosina hirvikantaa on pienennetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain arviot kannan koosta ja rakenteesta. Viime keväänä julkaistussa kanta-arviossa kannan arvioitiin pienentyneen 8,5 prosenttia. Metsästyskauden jälkeen kannan arvioidaan olevan noin 87 000 hirveä (95 prosentin luottamusväli 74 800–100 600 hirveä). 

Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Tämänhetkisestä hirvikannasta Luonnonvarakeskus antaa arvion maaliskuussa.

Hirvi on saaliin arvolla mitattuna maamme tärkein riistaeläin.  Hirvenmetsästyksellä on myös virkistysarvoa, ja hirvenmetsästykseen arvioidaan vuosittain osallistuvan runsaat 100 000 metsästäjää.

Lue lisää:

"Jatkakaa hirvijahtia kauden loppuun ja käyttäkää pankkilupia", kannustaa MTK:n riista-asioista vastaava johtaja

Hirvikoiran omistaja viettää yksin maastossa satoja tunteja ja käyttää harrastukseen tuhansia euroja rahaa

Metsästysaikaan hirvi voi rynnätä tielle paetessaan henkensä edestä, varaa autoosi tämä apu pahimman varalle

Lue lisää

Metsänomistajat hakivat entistä vähemmän korvauksia hirvituhoista

Kerro mielipiteesi alueesi hirvi- ja valkohäntäpeuratilanteesta – vastaa MTK:n ja SLC:n kyselyyn, vastausaika päättyy huomenna maanantaina

Video: Hirvien selviytymiskamppailu hyisessä vedessä oli kohtalokas vasalle – näin avautui pelastava väylä kolmelle eläimelle

Hirviseurueeseen pääsyn vaatimukseksi asetettiin suoritettu asevelvollisuus – sääntö on tasa-arvolain vastainen, joten hirvenpyyntilupa valtion maille jäi saamatta