Erä

Luke: Valkohäntäpeurojen kanta vahvistunut 15 prosenttia – kasvu suurinta Uudellamaalla, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli talvella 2020–2021 noin 125 000 valkohäntäpeuraa.
MT riistakamera
Suomen valkohäntäpeurakannan kokoa on arvioitu vuodesta 2016 alkaen. Tänä aikana kannan kokoa kuvaavien indeksien tiedot ovat monipuolistuneet ja kanta-arviomallia on kehitetty.

Suomen valkohäntäpeurakanta on vahvistunut viime vuodesta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli talvella 2020–2021 noin 125 000 valkohäntäpeuraa. Kanta kasvoi edellisvuodesta noin 15 prosenttia.

Kanta-arviointi on tarkentunut menetelmän kehittämisen ja aineiston tarkentumisen myötä.

Kannassa on sataa aikuista kohden 57 vasaa ja aikuisissa 1,32 naarasta yhtä urosta kohden.

Kannan koon ja rakenteen tunnuslukujen perusteella kannan kasvun pysäyttäminen edellyttäisi suurella todennäköisyydellä vähintään 73 000 yksilön saalismäärää ensi metsästyskaudella.

"Luku ei ole suora verotussuositus, sillä tulevan kauden metsästettävän kannan koko riippuu siitä, miten eläimet selviävät keväästä ja kesästä ja paljonko vasoja syntyy. Näihin liittyy suurempi epävarmuus kuin laskennassa käytettyihin edellisen vuoden selviytymis- ja tuottoparametreihin", kertoo tiedotteessa erikoistutkija Sami Aikio Lukesta.

Kanta kasvoi eniten jo ennestään tiheän kannan alueilla Uudellamaalla (20,7 prosenttia), Satakunnassa (20,0 prosenttia), Varsinais-Suomessa (18,7 prosenttia) ja Etelä-Hämeessä (10,9 prosenttia). Kanta kasvoi noin 10 prosenttia ennestään keskitiheillä Rannikko-Pohjanmaan (10,7 prosenttia) ja Pohjanmaan (10,0 prosenttia) alueilla sekä harvemman kannan alueista Etelä-Savossa (17,6 prosenttia).

Kanta pieneni hieman Pohjois-Hämeessä (-2,8 prosenttia) ja Kaakkois-Suomessa (-1,4 prosenttia).

Tämän vuoden kanta-arviossa kolareihin ja muuhun metsästyksestä riippumattomaan kuolleisuuteen sisältyvää satunnaisuutta on pystytty huomioimaan aikaisempaa paremmin.

Lue lisää:

Viljelijöiden kärsivällisyys alkaa loppua: ”Ei ole mitään järkeä yrittää leikata peurakantaa, kun ruokinnalla samaan aikaan vahvistetaan lisääntymiskykyä"

Lue lisää

Pyyntilupia valkohäntäpeurajahtiin lisättiin kolmanneksella edellisvuodesta yli 58 000 lupaan – hirvijahdissa käytettävissä yli 50 000 pyyntilupaa

Ennätysmäärä valkohäntäpeuran kaatolupia Varsinais-Suomeen

MTK: Valkohäntäpeuravasojen metsästys pitäisi vapauttaa – edellyttäisi muutosta metsästyslakiin

Valkohäntäpeuroille yritetään kehittää kannanhoitojärjestelmää – suurimmat haasteet liittyvät kannan sukupuoli- ja ikäjakauman arviointiin