Erä

Tenojoen vesistöön esitetään lohen kalastuskieltoa kaudelle 2021

Suomi ja Norja ovat saavuttaneet asiassa neuvottelutuloksen, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.
Pekka Fali
Lohen pyynnin väliaikainen kalastuskielto koskisi sekä vapakalastusta että lohen pyyntiin tarkoitettuja kiinteitä pyydyksiä.

Tenojoen vesistöön esitetään väliaikaista, kauden 2021 kestävää lohen kalastuskieltoa.

Muiden kalojen pyynti kuitenkin jatkuu, ja Tenolle esitetään tätä varten uudentyyppistä vapakalastuslupaa.

Lohen pyynnin väliaikainen kalastuskielto koskisi sekä vapakalastusta että lohen pyyntiin tarkoitettuja kiinteitä pyydyksiä eli patoa, kiinteää verkkoa ja kulkutusverkkoa.

Rajoitusalueeseen kuuluisivat Tenojoen pääuoma, Tenon sivujoet, Tenovuono sekä vuonon edustan merialue laajalta neljän kunnan kokoiselta alueelta.

Väliaikaista kalastuskieltoa perustellaan Tenon lohikantojen nopeasti heikentyneellä tilalla. Lohikantojen elpyminen ei ole edennyt odotetusti nykyisillä kalastusmääräyksillä.

Tenon populaatioon kuuluu yhteensä 30 eri lohikantaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo, että päätös on erityisen kova etenkin Tenolaakson paikallisille, mutta että tavoitteena on turvata kalastusmahdollisuudet ja elinvoimaiset lohikannat Tenolla myös tulevaisuudessa.

"Suomen kannalta ratkaisevaa on, että Norja on osaltaan valmis rajoittamaan kalastusta merellä ja vuonossa. Neuvottelutulos on poikkeuksellinen mahdollisuus turvata lohta koko sen elinkierron alueella", Leppä sanoo tiedotteessa.

Lue lisää

Tenojoen kalastussääntöön tehtiin helpotus lasten kalastamiseen – Tornionjoella kalastusmääräykset säilyvät lähes samoina kuin viime vuonna

Joka kolmas matkailukalastaja saa Tenojoella saalista

Tenolle kalaan matkustavat tyypillisesti yli 50-vuotiaat – lohen tavoittelun vaikutus Utsjoen paikallistalouteen oli vuonna 2018 yli neljä miljoonaa euroa

Tenojoen lohikannat aallonpohjassa – vesistön eri osille asetetut lohen kutukantatavoitteet ovat jääneet laajalti saavuttamatta