Erä

Kuhan alamitan nosto kasvatti saaliskaloja – Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeessa mukana olleet 19 kalastajaa mittasivat lähes 50 000 kuhaa

Alamitan noston tavoitteena on estää kuhan keskikoon pienentyminen, hyödyntää kuhien kasvupotentiaalia ja varmistaa kantojen suotuisa kehitys.
Saara Lavi
Luken hankkeessa mukana olleet 19 kalastajaa mittasivat lähes 50 000 kuhaa.

Kuhan alamittaa nostettiin 37 senttimetristä 40 senttimetriin vuoden 2019 alussa Saaristomerellä. Noston vaikutuksista on nyt saatu tutkittua tietoa.

Luonnonvarakeskus (Luke) tutki kuhan alamitan noston vaikutuksia kaupallisten kalastajien saaliisiin sekä kuhakantaan vuosina 2019–2020.

Alamitan nostamisen takia saaliit pienenivät Saaristomeren pohjoisosassa. Muilla alueilla niin ei käynyt. Harvempia verkkoja käyttävien saaliit jopa kasvoivat.

Tämä kertoo siitä, että kuhan keskikoko ja kokonaisbiomassa Saaristomeren alueella ovat kasvussa, todetaan Luken tiedotteessa.

Alamitan noston tavoitteena on estää kuhan keskikoon pienentyminen, hyödyntää kuhien kasvupotentiaalia ja varmistaa kantojen suotuisa kehitys.

Tietoa alamitan noston vaikutuksista saatiin hankkeessa mukana olleilta 19 kalastajalta, jotka pitivät viikkokohtaista kirjanpitoa kuhan kalastuksesta.

Päiväkohtainen saalis pyydystä kohden laski Saaristomeren pohjoisosassa kahdella kolmesta tutkimukseen osallistuneesta kalastajasta. Saalis pieneni keskimäärin lähes kolmanneksen.

”Sen sijaan muilla alueilla saalis kasvoi tutkimukseen osallistuneilla kalastajilla kahdella kolmasosalla, kasvua oli keskimäärin 15 prosenttia”, kertoo Luken tutkija Mikko Olin.

Solmuväliltään 43 millimetrin tai tätä tiheämpiä verkkoja käyttävillä kalastajilla päiväkohtainen saalis pyydystä kohden pieneni keskimäärin 40 prosenttia, kun taas 45 millimetrin verkkoja käyttäneillä saalis kasvoi 38 prosenttia.

Syksystä 2019 syksyyn 2020 kuhien keskikoko kasvoi ja alamittaisten osuus pieneni 45 millimetrin verkoissa. 43 millimetrin verkoissa kehitys oli päinvastainen.

”Saaristomerellä on aikaisempaa enemmän suuri­kokoista kuhaa pyydettäväksi solmuväliltään 45 millimetrin tai harvemmilla verkoilla, joten kalastajien kannattaisi siirtyä solmuväliltään suurempiin verkkoihin”, Olin toteaa.

Lue lisää

Valtion suojelukarja syö lähiruuan

Hyviä uutisia: Suomi kirinyt päästövähennyksissä yli odotusten ja luonnonsuojelun rahoitus on turvattu

Yle uutiset: Saaristomeren valuma-alueiden kipsikäsittely saa jatkoa – kuluvan vuoden tavoite noin 20 000 peltohehtaaria

Rannikon kaloille pitää taata kuturauha – lisääntymisaikaisten ja tarkasti rajattujen rajoitusten tulisi muodostaa tärkeä osa kalastuksen säätelyä