Erä

Suomen luonnonsuojeluliitto: Susikanta on liian pieni yleiseen metsästykseen

SLL:n mukaan Suomessa ei ole ollut 150 vuoteen suotuisan suojelutason kokoista susikantaa.
Jukka Pasonen
Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa edistää ihmisten ja susien yhteiseloa esimerkiksi koulutuksen ja nopeampien susivahinkokorvausten kautta.

Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan on tärkeää, että kaikki tahot sitoutuvat suotuisan suojelun tasoon suden metsästyksen reunaehtona. Suotuisa suojelutaso tulisi määritellä tieteellisesti ennen päätöksiä.

Metsästys tulisi myös kohdistaa lähellä asutusta eläviin ja vahinkoa aiheuttaviin susiin. Lupaprosessissa tulisi ottaa huomioon eri tahojen kuten alueellisten riistaneuvostojen ja luontojärjestöjen näkemykset.

Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto peräänkuuluttaa koulutusta sudenmetsästyksestä ja susista niin metsästäjille kuin asukkaillekin.

Metsästyksen osalta esimerkiksi alfayksilöiden määrä on painottunut susisaaliissa, vaikka niiden ampumista tulisi lupaehtojen mukaan välttää.

Lisätyn neuvonnan ja koulutuksen tavoitteena olisi lieventää susipelkoa ja edistää paikallisten asukkaiden ja eläinten yhteiseloa.

Yhteiseloa edistäviä toimenpiteitä olisivat myös susivahinkojen täysimääräisen korvaamisen nopeuttaminen ja toistuvasti pihoilla vierailevien susien karkottamisen helpottaminen.

“Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että Suomen susikanta on kasvanut viime vuosina odotetun kaltaisesti. Susia on nyt enemmän kuin yli sataan vuoteen. Kanta on Luonnonsuojeluliiton mielestä kuitenkin yhä liian pieni lajin yleiseen metsästykseen. Kanta on myös jakautunut epätasaisesti”, sanoo ympäristöpäällikkö ja va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Luonnonsuojeluliitto oli mukana suden kannanhoidollista metsästystä käsitelleessä työryhmässä. Kaikki työryhmässä mukana olleet tahot sitoutuivat siihen, että susikanta saadaan suotuisaan suojelun tasolle.

Suotuisan suojelun taso tarkoittaa sitä, että laji kykenee säilymään elinkelpoisena osana elinympäristöään

Lue myös:

Lähes 8 500 susihavaintokirjausta Tassu-järjestelmään – vuoden takaiseen verrattuna pari- ja laumahavaintojen yhteismäärä on kasvanut lähes tuhannella

"Rajat susikannan kasvulle", vaatii Metsästäjäliitto – susikannan selvä kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen

Lue lisää

Lukijalta: "Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa"

Ministeriö vastuussa karhuista pienpetoraudoissa

Erotammeko hirveä metsän puilta?

Lukija: "Karhujen röyhkeät pihavierailut loppuivat tehokkaalla metsästyksellä – Sama tepsisi susiinkin"