Erä

ELY-keskus jakoi Rannikko-Suomeen 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen

Kertyneistä kalastonhoitomaksuista maksettua sai tukea 100 kalataloutta edistävää hanketta.
Jaana Kankaanpää
Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain valtakunnallisesti satoja hankkeita, jotka edistävät muun muassa kalavesien kestävää käyttöä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. ELYn tiedotteen mukaan varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Kalastonhoitomaksuilla avustetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Hankeavustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö.

ELY-keskusten vuoden 2021 hankehaun erityispainopisteinä olivat luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen), kalastusharrastuksen edistäminen ja kalastuksen valvonta. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi tiedotteen mukaan Rannikko-Suomeen tukea noin sadalle hankkeelle yhteensä noin 470 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaiskustannuksista oli keskimäärin noin 60 prosenttia.

Tukea myönnettiin noin 150 000 euroa luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaamiseen. Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia rahoitettiin noin 33 000 eurolla, noin 165 000 euroa kohdennettiin kalastusharrastuksen edistämiseen sekä noin 95 000 euroa kalastuksenvalvontaan. Avustusta haettiin Rannikko-Suomessa yhteensä noin 750 000 euroa.

Hankeavustusten lisäksi ELY-keskus myönsi Rannikko-Suomen 36 kalatalousalueelle vuodelle 2021 yhteensä 393 500 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan myös korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä. Näitä korvauksia myönnettiin Rannikko-Suomessa yhteensä noin 1, 3 miljoonaa euroa.

Lue lisää

Korona ajoi kansan kalaan

Koronavuosi kartutti kalastonhoitomaksutuottoja yli 10 miljoonalla eurolla – maksuja on lunastettu myös tänä vuonna ennätystahdissa

Ilahduta isää hyödyllisellä lahjalla: Ensi vuoden kalastonhoitomaksut nyt myynnissä

Lisääntynyt vapaa-aika näkyy kalastonhoitomaksuissa: Tuotto ylitti jo 10 miljoonaa euroa