Erä

Ilveskannassa on tapahtunut hienoista kasvua – ainoastaan Etelä-Savossa kanta on laskenut

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioraportin mukaan hienoinen kannan kasvu on seurausta maltillisesta metsästysverotuksesta.
Heikki Willamo
Ilvesurokset vaeltavat naaraita kauemmaksi, kun ne etsivät omaa elinpiiriään.

Uusimman kanta-arvion mukaan ilveskanta on kasvanut neljä prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke). Ennen tulevaa metsästyskautta Suomessa elää arviolta 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Pääosassa maata ilveskanta on pysynyt ennallaan tai kasvu on ollut hyvin loivaa.

Pentuehavaintojen perusteella vuonna 2020 havaittiin noin 388–428 pentuetta. Määrä on noin 10 pentuetta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kanta-arviossa ei ole mukana Ahvenanmaan pentuehavaintoja. Se ei myöskään sisällä arviota touko-kesäkuussa 2021 syntyneistä pennuista arviointiin liittyvien epävarmuuksien takia.

"Merkittäviä muutoksia ilvespentueiden määrissä on vain muutamilla Suomen riistakeskuksen alueista. Oulun poronhoitoalueen eteläpuolisella alueella ja Uudellamaalla kanta on kasvanut, Etelä-Savon alueella kanta on sen sijaan laskenut. Muualla maassa ilvesten määrä on pääosin sama kuin edellisenä vuonna", kertoo ohjelmajohtaja Katja Holmala Luken tiedotteessa.

Hienoinen kannan kasvu on seurausta maltillisesta metsästysverotuksesta, todetaan kanta-arvioraportissa.

"Ilvesten luontaisessa kuolleisuudessa ei ole tapahtunut tiedossa olevia muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ilveskannan aikaisemman laskusuunnan merkittävimpänä syynä on ollut metsästyskuolleisuus."

Kanta-arvio pohjautuu petoyhdyshenkilöiden 1.9.2020–28.2.2021 välisenä aikana tallentamiin havaintoihin pentueista sekä tutkimustietoon ilveksen biologiasta.

Kaikki ilveshavainnot pitivät sisällään yhteensä noin 3 600 ilvespentueiden näkö- ja jälkihavaintoa, mikä on noin 30 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikajaksona kaudella 2019–2020. Havaintomäärän kasvuun on Luken arvion mukaan vaikuttanut viime talven erinomainen lumitilanne.

Ilves on yksineläjä ja aikuisen ilveksen elinpiiri on pysyvä. Naaraat ja urokset ovat yhdessä vain lyhyenä kiima-aikana. Emo huolehtii pennuista yksin ja muodostaa yhdessä pentujen kanssa perheryhmän.

Lue lisää

Ahmakanta on vahvistunut 20 viime vuoden aikana – Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan eläinmäärä oli kevättalvella 390–400 yksilöä

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen – lupamäärä nousi

Ilvekselle 320 eläimen metsästyskiintiö ja uusi kannanhoitosuunnitelma – "Tiheillä valkohäntäpeura- ja metsäkaurisalueilla tarvitaan metsästäjien sitoutumista ja panosta"

Karhujahtiin esitetään ennätyssuurta 457 kontion kiintiötä – metsästysverotuksen voimistuminen ei ole pysäyttänyt kannan kasvua