Erä

Metsästäjäliiton Tuomas Hallenberg on valittu Euroopan metsästäjien kattojärjestön hallitukseen ja pohjolan metsästysjärjestön puheenjohtajaksi

FACE on maailman suurin metsästäjiä edustava järjestö.
Sanne Katainen
Tuomas Hallenberg edustaa nykyään sekä Euroopan että pohjolan metsästäjien järjestöissä.

Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg on valittu Euroopan metsästäjien kattojärjestön FACE:n hallituksen jäseneksi.

Aiemmin syksyllä hänet valittiin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin metsästäjäliittojen yhteistyöjärjestön Nordic Hunters Alliancen (NHA) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus on kolmivuotinen.

FACE on perustettu vuonna 1977 ja se edustaa Euroopan seitsemää miljoonaa metsästäjää. Kyseessä on maailman suurin metsästäjiä edustava voittoa tavoittelematon valtioista riippumaton järjestö.

Järjestö koostuu sen jäsenistä, joita ovat kansalliset metsästäjäjärjestöt 37 Euroopan maasta, mukaan lukien Suomesta. FACElla on myös seitsemän liitännäisjäsentä ja sen sihteeristö toimii Brysselissä.

NHA taas ajaa pohjolan noin 600 000 metsästäjän etuja EU-tasolla.

Tavoitteena on, että pohjoismaisen metsästyksen erityispiirteet tulevat huomioiduksi EU-lainsäädännössä. Pohjolassa metsästyksessä esimerkiksi käytetään itsenäisesti hakevia koiria muun muassa hirven sekä metsäkanalintujen metsästyksessä ja harrastus organisoituu usein metsästysseurojen kautta.

Lue lisää

Metsästäjäliitto vaatii ministeriä lunastamaan lupauksensa suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta – Luonnonsuojeluliiton mielestä ei pidä kiirehtiä

"Rajat susikannan kasvulle", vaatii Metsästäjäliitto – susikannan selvä kasvu mahdollistaa kannanhoidollisen metsästyksen

Metsästäjäliitossa on tällä hetkellä 145 000 jäsentä, enemmän kuin koskaan aiemmin – tavoite on nostaa määrä 175 000 jäseneen vuoden 2022 loppuun mennessä

Susien ulostenäytteitä kerätty DNA-analysointia varten jo vajaa 700 – Tohmajärvellä näytteitä etsi MMM:n, Riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen väki