Erä

Riistakeskus myönsi poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen – lupamäärä nousi

Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 320 ilveksen pyyntiin.
Jaana Kankaanpää
Ilveskanta on kanta-arvion mukaan vahvistunut viime vuodesta.

Suomen riistakeskus on myöntänyt ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat 1.12. alkavalle metsästyskaudelle.

"Ilveskanta-arvion hienoisen kasvun myötä lupamäärä nousi edellisvuodesta. Poronhoitoalueen eteläpuoliseen Suomeen myönnettiin poikkeusluvat yhteensä 320 ilveksen pyytämiseen", riistakeskus kertoo tiedotteessaan. Lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Riistakeskus arvioi, että ilveskannan hoito on tähän asti onnistunut, sillä ihmisten asenteet ovat säilyneet hyväksyvinä ilvestä kohtaan, kannanarviointijärjestelmällä on jatkuvuutta ja ilveksen aiheuttamat vahingot ovat pysyneet hallinnassa.

"Kannanhoidollinen metsästys mahdollistaa myös suomalaisen eräkulttuurin säilyttämisen", tiedotteessa todetaan. Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa elää ennen metsästyskauden alkua 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin 100 yksilöllä. Viime vuonna Suomessa oli noin 400 Ilvespentuetta.

Poronhoitoalueella ilveksen pyynti on ollut mahdollista 1.10. alkaen. Suomen riistakeskus myönsi poronhoitoalueelle kannanhoidollisen poikkeusluvan yhden ilveksen pyyntiin.

Lue lisää

Valitus valkohäntäpeuran metsästyksestä yötähtäimellä tyssäsi hallinto-oikeuteen – "Tämä oli rauhoittava viesti metsästäjille"

Ilvekselle 320 eläimen metsästyskiintiö ja uusi kannanhoitosuunnitelma – "Tiheillä valkohäntäpeura- ja metsäkaurisalueilla tarvitaan metsästäjien sitoutumista ja panosta"

Merkittäviltä lintuvesiltä poistetaan supikoiria ja minkkejä – "Monimuotoinen luonto tarvitsee metsästäjien apua"

Ilveskannassa on tapahtunut hienoista kasvua – ainoastaan Etelä-Savossa kanta on laskenut