Erä

Metsästäjäliitto: Sudenmetsästyksen voitava jatkua maaliskuun loppuun – "Lisääntymisaikaa ei ole tarpeen erityisesti huomioida"

Pidennetty metsästysaika varmistaa jahdin onnistumista, koska lumiolosuhteet muuttuvat ja lauman sijainti vaihtelee.
Markku Vuorikari
Asetusluonnoksen mukaisesti metsästys on tarkoitus kohdistaa enintään 20 suteen enintään neljässä eri laumassa. Arkistokuva Ähtärin eläinpuiston sudesta.

Metsästäjäliitto esittää, että tulevana talvena suden kannanhoidollisessa metsästyksessä metsästysaika jatkuisi maaliskuun loppuun maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa esitetyn 15. helmikuuta sijaan. Asetus on parhaillaan lausuntokierroksella 8.12. asti.

Liitto pitää perusteltuna, että viisivuotiseksi tarkoitetun kokeilun alussa asetusluonnoksen mukaisesti metsästys kohdistetaan enintään 20 suteen enintään neljässä eri laumassa. Määrä ei aiheuta riskiä suden suotuisan suojelutason heikkenemisestä.

"Lupamäärä kasvanee jatkossa", arvioi liitto tiedotteessaan.

Jahti kohdistunee erityistä haittaa aiheuttaviin laumoihin, jotka pyritään metsästyksellä poistamaan. Haitallisen käyttäytymisen katkaisemiseksi metsästyksen kohteena on tällöin lauman johtajapari pentuineen.

Jahtiajan pidentäminen maaliskuun loppuun mahdollistaa liiton arvion mukaan metsästyksen toteutumisen. "Helmikuussa alkavaa lisääntymisajan alkamista ei ole tarpeen erityisesti huomioida, koska metsästyksen tavoitteena on nimenomaisesti lisääntyvän parin poistaminen laumoineen."

Muita lisääntyviä susilaumoja tai pareja ei ole tarkoitus mitenkään häiritä.

"Pidennetty metsästysaika varmistaa jahdin onnistumista, koska lumiolosuhteet muuttuvat ja lauman sijainti vaihtelee. Mahdolliset luvista tehtävät valitukset hallinto-oikeuskäsittelyineen saattavat lyhentää jahtiaikaa."

Metsästäjäliitto kertoo tiedotteessaan valmistelevansa suden kannanhoidollisen metsästyksen mukaisia poikkeuslupia hakeville toimijoille muistilistaa lupahakemuksiin tarvittavista asioista.

Lue lisää:

Suden kannanhoidollisen metsästyksen asetusmuistiota korjattiin – metsästys voidaan silti käynnistää keväällä 2022

Suden viitearvolaskelmissa paljastui ohjelmointivirhe – ministeriö korjaa asetusmuistiota, mutta suunnitelmat eivät muutu ja metsästyskiintiö säilyy samana

Suden kannanhoidollinen metsästys aiotaan aloittaa tänä talvena – metsästyskiintiöksi esitetään 20 sutta neljästä eri laumasta

Lue lisää

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Ontuva susi lopetettiin Kurikassa – "Suden vammaan ei epäillä liittyvän rikosta"

Tältä kuulostaa, kun sudet ulvovat taajaman kupeessa Varsinais-Suomessa – alle puolen kilometrin päässä koulusta

Suurpetojen aiheuttamat vahingot huolestuttavat Euroopassa – "EU:n toimien puute tässä asiassa aiheuttaa vakavaa haittaa"