Erä

Ympäristöjärjestöt kantelivat komissiolle suden kannanhoidollisesta metsästyksestä – ”Ministeriö uhmaa EU-lainsäädäntöä”

Kantelulla ei enää voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Järjestöjen mukaan sen pääasiallinen vaikutus kantaa tulevaisuuteen, jos komissio käynnistää asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.
Markku Vuorikari
Kuvituskuva Ähtärin eläinpuistosta.

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat lähettäneet Euroopan komissiolle yhteisen kantelun maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys vuoden 2022 alusta.

Järjestöjen tiedotteessa todetaan, että suden kannanhoidollisen metsästyksen salliminen on tämänhetkisessä tilanteessa EU-lainsäädännön vastaista.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime viikolla asetuksen, joka sallii enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta lähtien.

Järjestöjen mukaan asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinten ratkaisuja.

Kantelulla ei enää voi pyörtää jo annettua asetusta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Sen pääasiallinen vaikutus kantaakin tulevaisuuteen, jos komissio käynnistää asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Viime kädessä luontodirektiiviä tulkitsee EU:n tuomioistuin, taustoitetaan tiedotteessa.

”On harvinaista, että otamme tällaiset keinot käyttöön ja kantelemme asetuksesta EU:n komissiolle. Mutta kun ministeriö jälleen uhmaa asetuksellaan EU-lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä, meidän on välttämätöntä saada tilanteeseen EU:n tulkinta”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvasen mukaan ministeriön hyväksymä esitys ei sisällä selviä ja täsmällisiä, tieteelliseen tietoon pohjautuvia perusteita, joita kannanhoidollisten poikkeuslupien myöntäminen aiempien oikeusratkaisujen mukaan edellyttää.

“Luonnonsuojeluliitto oli mukana maa- ja metsätalousministeriön susityöryhmissä. Metsästyksen aloittaminen ennen suotuisan suojelun tason arviointia ja saavuttamista rikkoo räikeästi näiden työryhmien tuloksia ja lainsäädäntöä. Siksi joudumme valitettavasti ottamaan oikeudelliset keinot käyttöön”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

”Euroopan komission julkaisema State of Nature -raportti osoittaa, että luonto köyhtyy jatkuvasti. Komission on tärkeää puuttua Suomen jatkuviin yrityksiin löytää keinoja suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi. Erittäin uhanalaisen suden metsästys rikkoo luontodirektiivin tiukkaa suojelua koskevaa velvoitetta ja antaa väärän viestin yhteiskunnalle”, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Lue lisää:

Suden kannanhoidollinen metsästys käynnistyy vuoden 2022 alussa – tähtäimessä 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Sudenmetsästyksen vaikutuksia on ennenaikaista pohtia – ”Ensin on odotettava kuinka moni poikkeuslupa saa lainvoiman"

Kannanhoidollisen sudenpyynnin lupahaku päättyi – lupaa haettiin määräaikaan mennessä 168 suden kaatamiseen

Lue lisää

Usean henkilön epäillään osallistuneen laittomaan susijahtiin Ilomantsissa vuoden 2020 lopulla – neljä vangittu törkeästä metsästysrikoksesta epäiltynä

Elokapinan ja Luonto-Liiton eilen keskeyttämät hakkuut jatkuvat tänään normaalisti – Metsähallitus: "Meillä oli hyvät maltilliset keskustelut"

Elintarvikealan sirkkabuumi taittui alkuinnostuksen jälkeen — sääntelyn purkaminen saattaa kuitenkin tuoda hyönteiset takaisin ruokalautasille

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa