Erä

Mökkiväki innostui pienpetopyynnistä – eri puolille Suomea vietiin viime kevään ja kesän aikana yhteensä 400 minkkiloukkua ja 80 supiloukkua

Saaliiksi on saatu tähän mennessä 85 minkkiä ja 83 supikoiraa, tiedottaa Metsästäjäliitto.
Kari Kyto
Metsästäjien apu on tarpeen etenkin supikoirien pyynnissä.

Mökkiläisiä on aktivoitu kesästä asti pyytämään pienpetoja joko itse tai pyytämään apua alueen metsästäjiltä. Kyseessä on maa- ja metsä­talousministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka toteuttaa Metsästäjäliitto.

Liiton mukaan hanke on ensimmäisen vuoden aikana saanut mökkiläisiltä ja metsästäjiltä innostuneen vastaanoton.

Tavoitteena on saada mökkiläisiä pyytämään minkkejä omilla kesämökeillään. Tätä varten kymmenen Metsästäjä­liiton piirin alueella on paikallisille metsästysseuroille ja mökkiläisille annettu käyttäjäturvallisia ja eettisesti toimivia loukkuja.

”Eri puolille Suomea on viety kevään ja kesän aikana yhteensä 400 minkkiloukkua ja 80 supiloukkua”, kertoo hankevastaava Petri Passila.

Vaikka hanke pääsi alkamaan myöhemmin keväällä kuin alun perin oli suunniteltu, hankkeessa on tähän mennessä saatu saaliiksi 85 minkkiä ja 83 supikoiraa.

Jokainen pyydetty vieraspeto on tärkeä, muistutetaan liiton tiedotteessa. On tapauksia, joissa esimerkiksi yksittäinen minkki on tuhonnut kokonaisen alueen vesi­lintujen poikastuotannon. Minkin poistaminen on näkynyt selvästi alueen lintu­kannan elpymisenä.

Ensi vuonna tulee jokaiseen piiriin kaksi uutta hankealuetta, jolloin saaliin odotetaan ensi vuodelle tuplaantuvan, koska pyynti jatkuu vanhoillakin alueilla. Mukaan haluavien metsästysseurojen ei tarvitse olla Metsästäjäliiton jäseniä.

Halukkuudestaan osallistua voi kertoa liiton piirien hallitusten jäsenille. ”Mitä tärkeämpi vesilintujen lisääntymisalue, jossa on runsaasti ranta-asutusta, sen tärkeämpi alue on hankkeelle.”

Valituilla hankealueilla on luotu myös verkostoja pyynnin järjestämiseksi tulevaisuudessakin. Metsästäjiltä tarvitaan apuja, koska supikoiraa ei saa pyytää heti tappavilla loukuilla, eikä kaikilla mökkiläisillä ei ole mahdollisuuksia supikoiran eettiseen lopettamiseen.

”Suurin osa mukaan lähteneistä metsästysseuroista on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, vaikka pienpetopyynti viekin vapaaehtoisilta paljon aikaa ”, Passila sanoo.

Lue lisää

Haahkan poikastuotto romahti petopaineen takia – supikoirien ja minkkien metsästyksellä voi vähentää pesiviin naaraisiin kohdistuvaa saalistusta

Oikeaa ja väärää eläinten suojelua

Minkkien koronarokotukset alkoivat ensimmäisillä tiloilla Suomessa ja EU:ssa

Pienpetoraudat jo neljännellä karhulla – metsästyksen hyväksyttävyys ei kestä tällaisia kesiä