Erä

Punasotkan, allin ja tukkakoskelon metsästys aiotaan kieltää

Erä 13.05.2018

MMM ja ympäristöministeriö aikovat elvyttää yhteisellä hankkeella vesi- ja rantalintukantoja sekä kosteikkoluontoa.


Sami Karppinen
Riistalintukantojen taantumista voidaan osittain ehkäistä väliaikaisin metsästysrajoituksin, mutta kaikkien kosteikkolintulajien tilanteen pysyvä korjaaminen edellyttää niiden elinympäristöjen suojelua.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) valmistelee parhaillaan ministeriön asetusta punasotkan, allin ja tukkakoskelon metsästyksen kieltämiseksi kolmeksi vuodeksi.

Punasotkakanta on taantunut jyrkästi viime vuosikymmeninä. Allin ja tukkakoskelon suojeluluokituksia on tiukennettu jo aiemmin Afrikkaan ja Euraasiaan muuttavien vesi­lintujen suojelusopimuksessa.

MMM esittää lisäksi, että näiden lajien kannanhoitotoimista ja kestävästä metsästysverotuksesta sovittaisiin kansainvälisissä hoitosuunnitelmissa kaikkien muuttoreitillä olevien valtioiden kesken.

Tällä tavoin voitaisiin varmistaa metsästyksen kestävyys sekä pesimä- ja talvehtimis­alueilla että muuton aikana.

MMM ja ympäristöministeriö käynnistävät lähiaikoina hankkeen valmistelun, jonka tavoitteena on elvyttää kovaa vauhtia taantuvia vesi- ja rantalintukantoja sekä säilyttää kosteikkoluontoa.

Monet arvokkaat lintuvedet ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet umpeen ja niiden linnusto on köyhtynyt. Ongelma koskee sekä suojeltuja kosteikkolintulajeja että monia elinympäristöltään vaateliaita metsästettäviä sorsalintulajeja, MMM tiedottaa.

Riistalintukantojen taantumista voidaan osittain ehkäistä väliaikaisin metsästysrajoituksin, mutta kaikkien kosteikkolintulajien tilanteen pysyvä korjaaminen edellyttää niiden elinympäristöjen suojelua.

Pesinnän tai muutonaikaisen levähdyksen kannalta keskeisten kosteikkojen kunnostaminen ja rauhoittaminen metsästykseltä on tarpeen taantuvien lajien elvyttämiseksi. Riistalintujen lisäksi tästä hyötyisi myös muu kosteikkolinnusto.

”Rauhoitusalueen lähialueille voitaisiin perustaa metsästys­mahdollisuuksia kompensoivia pienkosteikkoja, mikä osaltaan motivoisi myös metsästäjiä rauhoitusalueiden hoitoon ja pienpetopyyntiin”, esittää maa- ja metsätalous­ministeri Jari Leppä.