Erä

Korvaavien haulien käyttökielto poistuu Metsähallituksen alueilta

Erä 13.05.2018

Kovien haulimateriaalien käyttökieltoa on perusteltu sillä, että ne saattavat aiheuttaa puuhun päätyessään ongelmia sahoilla.


Lari Lievonen
Käyttökiellon uudelleen­arvioin­ti tuli ajankohtaiseksi kemikaali­viraston käsittelyssä olevan lyijyhaulikiellon laajentamis­ehdotuksen vuoksi.

Metsähallituksen alueilla saa jatkossa käyttää hauleja, jotka korvaavat lyijyn.

Pienriista-alueilla ei ole aiemmin saanut käyttää patruunoita, joiden haulit ovat esimerkiksi kovaa volframia, terästä tai rautaa.

Kovien haulimateriaalien käyttökieltoa on perusteltu sillä, että ne saattavat aiheuttaa puuhun päätyessään ongelmia sahoilla.

Metsätalous Oy:n johto­ryhmä on kuitenkin päättänyt luopua käyttökiellosta.

Euroopan kemikaali­viras­tossa on parhaillaan käsittelyssä ehdotus, joka laajentaisi nykyistä vesialueilla tapahtuvan metsästyksen lyijyhaulikieltoa koskemaan kaikkea haulikko­metsästystä turvemailla.

Metsätalous Oy:n tekemän päätöksen perusteluissa todetaan, että käyttökiellon uudelleen­arvioin­ti tuli ajankohtaiseksi kemikaali­viraston käsittelyssä olevan lyijyhaulikiellon laajentamis­ehdotuksen vuoksi.