Erä

Kansalaisaloitteen susien suojelun höllentämiseksi on allekirjoittanut runsaat 26 000 henkeä

Erä 13.05.2018

Jotta eduskunta käsittelisi aloitteen, pitää vielä noin 24 000 ihmisen allekirjoittaa se vajaassa kahdessa viikossa.


Markku Vuorikari
Kansalaisaloitteen susien suojelutason laskemiseksi voi allekirjoittaa 25.5. asti.

Kansalaisaloite susien suojelutason laskemiseksi jätettiin oikeusministeriölle marraskuun 25. päivä. Eduskunta käsittelee aloitteen, kun nimiä on koossa 50 000.

Nimien keräämiselle on aikaa 25.5. asti.

Aloitteen ovat laatineet Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja Pentti Isoviita ja Harmaahirvikoirajärjestön puheenjohtaja, Kennelliiton hallituksen jäsen Esa Kukkonen.

He ehdottavat, että susi kuuluisi koko maassa EU:n luontodirektiivin liitteeseen viisi. Nyt susi on poronhoitoaluetta lukuun ottamatta liitteessä neljä, joka edellyttää tiukempaa suojelua.

Aloitteen tarkoituksena on edistää ja puolustaa suomalaista kulttuuria sekä suomalaiseen perinteeseen vahvasti liittyvää koirien avulla metsästämistä. Näiden lisäksi halutaan suojella uhanalaista metsäpeuraa.

Kansalaisaloite löytyy täältä.