Erä

Karhun metsästyksen poikkeuslupien määrä kasvoi – yli puolet luvista Pohjois-Karjalaan

Erä 12.07.2018

Karhun kannanhoidollisen metsästyksen poikkeusluvat on kohdistettu Pohjois-Karjalaan, jotta alueen heikko hirvikanta elpyisi.


Markku Vuorikari
Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle karhun metsästyskaudelle on 355 karhua. Se on 100 eläintä enemmän verrattuna viime vuoden kiintiöön.

Karhun kannanhoidolliseen metsästykseen on myönnetty 260 poikkeuslupaa, tiedottaa Suomen riistakeskus.

Metsästyskausi alkaa maanantaina 20. elokuuta. Lisäksi poronhoitoalueilla voidaan kaataa 95 karhua alueellisen kiintiön nojalla.

Täten maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle karhun metsästyskaudelle on 355 karhua. Se on 100 eläintä enemmän verrattuna viime vuoden kiintiöön.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle myönnettyjen poikkeuslupien määrä kasvoi erityisesti Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 137 kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Lupia on kohdistettu Pohjois-Karjalaan, jotta alueen heikko hirvikanta pääsisi elpymään ja karhujen aiheuttamat vahingot vähentyisivät.

Myös Kaakkois-Suomeen, Keski-Suomeen, Etelä- ja Pohjois-Savoon sekä poronhoitoalueen ulkopuoliseen Kainuuseen myönnetyt lupamäärät ovat viime vuotta suuremmat.

Viime vuonna poronhoitoalueen ulkopuolelta saatu karhusaalis oli 164 karhua. Tulevan metsästyskauden kiintiö on 260 karhua.

Poronhoitoalueen 95 karhun pyyntikiintiö on 10 eläintä enemmän edellisvuoteen verrattuna. Läntisellä poronhoitoalueella saa kaataa 20 ja itäisellä 75 karhua.

Viime metsästyskaudella läntiseltä poronhoitoalueelta kaadettiin 8 karhua, ja itäiseltä koko kiintiö eli 60 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Kannanhoidollisia lupia myönnettäessä on huomioitu edellisvuodesta monin paikoin kasvaneet karhujen aiheuttamat maatalous- ja kotieläinvahingot.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on hieman runsastunut edellisvuodesta.

Kasvua on tapahtunut lähinnä itäisessä Suomessa, etenkin Kaakkois-Suomessa. Muualla muutokset ovat vähäisempiä.

Suomen riistakeskuksen arvion mukaan metsissä liikkuu noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua.

Lukumäärässä ei ole huomioitu karhuille tänä vuonna syntyneitä pentuja. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 232 karhua.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT