Erä

Naakan rauhoitus purkautuu elokuussa: "Jo yhden linnun tappaminen voi karkottaa parven"

Metsästystä voi koettaa huuhkajan kuvalla.
Markku Vuorikari
Naakka on rauhoitettu pesimäaikana.

Naakkojen määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja laji siirrettiin rauhoittamattomien lintujen listalle. Metsästyslain muutos astuu voimaan elokuun ensimmäinen päivä.

Naakat ovat aiheuttaneet runsaasti erityisesti maatalousvahinkoja. Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikkö Klaus Ekman kertoo, että jo yhden naakan tappaminen voi karkottaa parven.

"Naakka, kuten myös muut varislinnut, ovat erittäin herkästi reagoivia. Kun ammutaan yksi naakka ja jätetään se alueelle varoitukseksi, se yleensä siirtää parven."

Naakan metsästyksen perinne on katkennut, sillä naakka on ollut rauhoitettu vuodesta 1993. Sitä voidaan tappaa kuten muitakin varislintuja.

"Naakkoja voi ampua haulikolla niiden ruokailupaikalle tai niitä voi metsästää huuhkajan kuvan avulla. Kun huuhkajan kuvan kiinnittää puuhun, naakat hyökkäävät sen kimppuun, jolloin niitä on helpompi ampua."

Naakkojen parvista on tullut hyvin kookkaita, niissä voi olla jopa useampi sata lintua. Ekman pitää selvänä, että parvilla on suuri vaikutus alueen muuhun eliöstöön.

"Varislinnut ovat kaikkiruokaisia, niin naakatkin. Niille maistuvat niin linnun kuin jänisten poikaset ja pelloilla ruokaillessaan ne saavat satovahingon lisäksi aikaan tautiriskin."

Rauhoittamatonta lajia saa omalla tontillaan pyytää, vaikka alueeseen ei olisikaan metsästysoikeutta. Sen sijaan pelloilla, metsissä ja muilla alueilla on varmistuttava siitä, että metsästysoikeuden haltija antaa luvan naakan tappamiseen.

Metsästystä ei saa aseella harjoittaa alle 150 metrin päässä toisen asuinrakennuksesta ja sama koskee naakan pyyntiä. Metsästyskorttia ei rauhoittamattoman lajin poistamiseen tarvitse, mutta tietysti käytettävien aseiden luvat on oltava kunnossa.

Naakka on rauhoitettu pesimäaikana, mutta rauhoitusajan päivämääristä ei ole vielä tehty tarkkaa päätöstä.

"Se tulee varmaan olemaan suurin piirtein samaan aikaan kuin muilla varislinnuilla eli noin maaliskuun puolivälistä heinäkuun loppuun", Ekman arvelee.

Lue lisää:

Valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen: Naakasta tulee elokuussa riistalintu

Viljelijä ei usko naakkojen karkottamiseen – Pihan 1 500 lintua eivät häiriöistä hätkähdä

Lue lisää

MTK:n naakkajahti alkoi eilen – Siikaisten jahdissa heti onnettomuus

Lokit ja naakat vievät elintilan

"Naakat johtavat tilannetta 9–0" – riistakeskus ei antanut lupaa hävittää naakkayhdyskuntaa

Rauhoittamattomia varislintuja koskevat poikkeuslupapäätökset pääosin myönteisiä – luvan saaminen edellyttää kuitenkin kunnon perusteluita