Erä

Läsäkosken taimenet vetävät kalastusmatkailijoita Savoon: "Ensi vuonna on tulossa useita ryhmiä Norjasta"

Koskialueen vaellustaimenkantaa pyritään elvyttämään sallimalla vain perhot ja valikoiva kalastus.
Sanne Katainen
Läsäkosken kartanon toimitusjohtajan Matti Huitilan mukaan Läsäkoskella käyvät kalastajat ovat valveutunutta porukkaa. "Tietoisuus ja omavalvonta ehkäisevät salakalastusta."

Savon sydämessä virtaava Läsäkoski on yksi Suomen suosituimmista perhokalastuskoskista.

Kesäisin Mikkelin ja Kangasniemen rajalla sijaitsevalle monen kilometrin pituiselle koskelle saapuu kalastusmatkailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

"Haluamme tarjota kokonaisvaltaista kalastusmatkailua. Kaikki perustuu vastuullisuuteen. Kun pidämme huolta kalakannoista, alue kiinnostaa matkailijoita, mikä puolestaan tuo tuloja koskialueen kalakantojen hoitoon ja kutualueiden kunnostukseen. Näin luomme positiivisen kierteen", kuvailee Läsäkosken kartanon toimitusjohtaja ja toinen omistaja Matti Huitila.

Valtaosa turisteista matkaa Läsäkoskelle Etelä- ja Keski-Euroopan maista.

"Ensi vuonna meille on tulossa useita ryhmiä Norjasta. On hienoa, että kalastusmaana pidetystä Norjasta tullaan Etelä-Savoon asti kalastamaan."

Läsäkoski on Suomen ainut paikka, jolla on poikkeuslupa rauhoitetun kalan kalastamiseen.

Taimen on ollut rauhoitettu Läsäkoskella jo vuodesta 1999. Nykyisin luonnontaimen on kokonaan rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64 eteläpuolella.

"Koskialueilla sallitaan kalastaminen ainoastaan perhoilla. Alueella on lisäksi useita eri kalastussääntöjä, kuten väkäsettömät koukut ja lyijyttömät painot, mikä luo edellytykset vastuulliselle kalastusmatkailulle", Huitila kertoo.

Lisäksi alueella sallitaan vain valikoiva kalastus, jolloin saalis valitaan kalakantojen uhanalaisuuden perusteella.

Säännöillä pyritään edistämään Mäntyharjunteitin vaellustaimenkannan elpymistä.

"Tavoitteenamme on saada populaatio niin tiheäksi, että vaeltavat yksilöt lähtevät liikkeelle järviä kohti. Siellä on enemmän ravintoa, jolloin taimen voi lihoa jopa kaksi kiloa yhden avovesikauden aikana."

Viime vuonna koskialueilta saatiin yli 2 000 taimenta, joista noin 450 oli yli 50-senttisiä. Järvivaellusta toivotaan erityisesti näille isoille ja sukukypsille taimenille.

"Tänä vuonna Läsäkoskella on saatu parin kuukauden aikana yli 1 200 taimenta, ja kalastuskautta on vielä yli puolet jäljellä", Huitila toteaa.

Taimenta, järvilohta tai harjusta ei saa Läsäkoskella nostaa vedestä, ja ne tulee vapauttaa nopeasti ja varovaisesti.

Myös taimenen kutupesien määrä on noussut nopeasti: vuonna 2010 niitä oli 17, nyt 137 kutupesää vuodessa.

"Taimen on luontainen ja paikallinen laji, jonka kannan haluamme säilyttää. Tarkka saalisseuranta helpottaa toimenpiteiden suunnittelua."

Kalastajat noudattavat Huitilan kokemuksen mukaan sääntöjä yleensä hyvin.

Ennen koskelle lähtöä jokaiselle kalastajalle pidetään lyhyt ohjeistushetki.

"Joskus sattuu vahinkoja. Yleisin moka on unohtaa tekemisen touhussa painaa koukun väkäset pihdeillä alas."

Hänen mukaansa ensisijaisesti kalastajia valistetaan toimimaan oikein.

"Harvoin pitää toista kertaa ohjeistaa."

Läsäkoskelta voi myös ostaa palveluna kalastusoppaan tai vuokrata oman kalastusveneen.

"Suomalainen kalamies on niin ylpeä, että harvoin haluaa opastusta. Valtaosa opastuksista pidetään ulkomaisille turisteille", Huitila kertoo.

Hänen mukaansa Läsäkosken kalastussäännöt ovat edesauttaneet kannan palautumista niin, että muutkin kosket ovat ottaneet heistä mallia.

"Haluan heittää haasteen muillekin koskille: hoitakaa koskia aktiivisesti. Luontainen kierto on avainsana, istutuksilla ei ratkaista mitään."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vuoden kalastusoppaan retkillä ei mennä saaliinhimon sokaisemana – tärkeämpää saada onnistumisia, jotka kantavat arjessa

Tenojoen lohisaalisseurannassa rauhallinen alku – kalastusmatkailijat saaneet 852 lohta

Kalastusoppaalla riittää kiirettä – 80 prosenttia asiakkaista ulkomailta