Erä

Mitä törkeämpi metsästysrikos, sitä todennäköisemmin poliisi saa apua kansalaiselta – "Yleisön apu on erittäin merkittävää"

Ylikomisarion arvion mukaan metsästysrikokset jäävät pimentoon aiempaa vähemmän.
Lari Lievonen
Poliisin valvonnan lisäksi rikoksia voi tulla ilmi myös esimerkiksi rajavartiolaitoksen ja erätarkastajien suorittamassa valvonnassa.

Poliisi arvioi, että mitä törkeämpi metsästysrikos on kyseessä, sitä todennäköisemmin viranomaiset saavat apua kansalaisilta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen sanoo, että yleisellä tasolla metsästysrikosten jäljille päästään usein poliisin valvonnan ansiosta tai kansalaisten antamien vinkkien perusteella. Karkeasti arvioiden oman valvonnan ja vinkkien yhteen laskettu osuus jäljille pääsystä on noin puolet.

Metsästysrikoksia voi tulla ilmi myös esimerkiksi rajavartiolaitoksen ja erätarkastajien valvonnassa.

Pohjolainen arvioi, että poliisin tai muun viranomaisen valvonnan ja ulkopuolisten vinkkien suhde muuttuu rikoksen törkeyden mukaan. Siinä missä vaikkapa lievät metsästyslain säännösten rikkomiset, kuten tieltä metsästämiset ja aseen vääränlaiset kuljettamiset, selviävät yleensä viranomaisvoimin. Sen sijaan suurpetoihin kohdistuvat törkeämmät rikokset vaativat usein kansalaisen antaman vihjeen.

Törkeimmistä rikoksista suurin osa saattaa Pohjolaisen arvion mukaan paljastua kansalaisten vinkkien perusteella. "Yleisön apu on erittäin merkittävää."

Yleisön apu on Pohjolaisen arvion mukaan keskeisessä roolissa rikosten selviämisessä myös tulevaisuudessa.

Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän toukokuussa julkaistussa raportissa mainitaan, että metsästysrikosten ilmituloa ja esitutkintaa vaikeuttaa paikallisten asukkaiden ja metsästäjien parissa mahdollisesti esiintyvä niin sanottu vaikenemisen laki. Ylikomisario arvelee, että vaikenemisen laki murenee koko ajan.

"Toki sitä edelleen on, ja siinä voi olla paikkakunnittain isojakin eroja. Tilanne menee kuitenkin koko ajan parempaan suuntaan", hän sanoo.

Esimerkiksi kielteinen suhtautuminen suurpetojen salametsästykseen on Pohjolaisen mukaan koko ajan lisääntynyt.

Vaikenemisen lain murenemisen taustalla on ylikomisarion mukaan esimerkiksi se, että metsästysrikosasiat ovat olleet viime vuosina paljon esillä julkisuudessa.

Pohjolainen huomauttaa, että törkeitä metsästysrikoksia tulee ilmi huomattavasti lievempiä rikoksia vähemmän. Suomen kansallisen ympäristörikosseurantatyöryhmän raportin mukaan viime vuonna törkeistä metsästysrikoksista kirjattiin yhteensä 15 rikosilmoitusta.

Lue lisää:

Metsästysrikoksia kirjattiin viime vuonna keskimääräistä vähemmän, yhteensä 133 kappaletta

Lue lisää

Media kirjoittaa vain kielteisiä juttuja metsästyksestä

Lieksalaismiehen epäillään metsästäneen rauhoitettuja susia myrkkysyötein – neljää muuta epäillään avunannosta rikokseen

Poliisi tutkii kolmijalkaisen suden tapausta törkeänä metsästysrikoksena – Ruokavirasto löysi viitteitä aiemmasta ampumisesta

Sallassa tapettiin susia laittomasti – apuna käytetty ainakin moottorikelkkoja, rajavartiolaitos tutkii törkeää metsästysrikosta