Erä

Järjestöt vastustavat lohikiintiöiden kasvattamista: ”Riitelisi sekä Suomen kalastuslain henkeä että EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa vastaan"

Euroopan komissio esittää, että Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdesta kalastettavan lohen kokonaiskiintiö nostettaisiin ensi vuodeksi lähes 105 000 loheen.
Pekka Fali
WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ovat sitä mieltä, että Suomen tulee ajaa EU:ssa tieteellisten suositusten mukaisia kiintiöitä.

WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vastustavat Euroopan komission esitystä nostaa tuntuvasti Itämeren lohen kalastuskiintiötä ensi vuodelle.

Järjestöjen mielestä Suomen tulee ajaa EU:ssa tieteellisten suositusten mukaisia kiintiöitä. Niiden mielestä lohta tulisikin ensi vuonna kalastaa Itämerellä jopa vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Euroopan komissio esittää, että Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdesta kalastettavan lohen kokonaiskiintiö nostettaisiin ensi vuodeksi lähes 105 000 loheen. Järjestöt huomauttavat yhteisessä kannanotossaan, että tuo määrä on jopa 65 prosenttia suurempi kuin se, jota Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES suosittelee suurimmaksi sallituksi kiintiöksi.

”Kannatamme tutkijoiden suosittelemaa vajaan 65 000 lohen enimmäiskiintiötä, mikä on lähes kolmanneksen vähemmän kuin tämänvuotinen kiintiö. Suomen ei tule missään nimessä alentua aloittamaan lohen laillista ylikalastusta uudelleen, vaan linjausten tulee perustua tieteellisiin suosituksiin”, WWF:n suojeluasiantuntija Olli Sivonen kommentoi.

Lohen kalastuskiintiön pienentämiseen on järjestöjen mukaan painavia syitä. Raportoimattoman ja väärinraportoidun lohisaaliin osuus on kasvanut, mikä tarkoittaa, että lohta kalastetaan jo muutoinkin enemmän kuin kiintiöillä on sovittu. Lisäksi kaikki lohikannat eivät ole elpyneet toivotulla tavalla muun muassa lohenpoikasia tappavan M74-oireyhtymän vahvistumisen vuoksi.

”Kiintiön nostaminen riitelisi sekä Suomen kalastuslain henkeä että EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa vastaan. Se on myös istuvan eduskunnan tahdon vastainen, sillä se on nimenomaan velvoittanut Suomen ajamaan EU:n kalastusneuvostossa tieteellisen ohjeistuksen mukaisia kiintiöitä”, toteaa puolestaan erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön toiminnanjohtajan Markku Marttisen mukaan lohen nousumäärät Tornionjokeen ovat jääneet viime vuosina huomattavasti tavoitetasoa pienemmiksi.

"Itämeren pääaltaan kiintiöiden pienentäminen on paitsi lohen, myös Suomen etu. Rannikollemme on aina tullut sitä enemmän kalaa, mitä pienemmäksi kiintiöitä on saatu", Marttinen huomauttaa.

EU:n kalastusasioista vastaavat ministerit sinetöivät tulevan vuoden kalastuskiintiöt lokakuun puolivälissä.

Lue lisää

"Valitusoikeutta käytetään hyvin harkitusti", kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan mukaan susilupia koskevien valitusten tavoitteena on saada riittävästi oikeuskäytäntöä – ”Valitus ei ole automaatio, vaan aina tapauskohtainen"

Talvi muistutti taas olemassaolostaan

Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen, kertoo tuore WWF-kysely