MMM esittää: Susien tappamista koirista maksettaisiin aina täysimääräinen korvaus - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Erä

MMM esittää: Susien tappamista koirista maksettaisiin aina täysimääräinen korvaus

Lex Hallan ministeriö haluaa lopettaa, eli suurpetojen tappamista poroista ei enää maksettaisi korotettuja korvauksia missään paliskunnissa.
Pekka Fali
Riistavahinkolakiin esitetään lisättäväksi säännöksiä, jotka velvoittavat poronomistajat valokuvaamaan ja merkitsemään jatkossa suurpetovahinkopaikat ja ilmoittamaan paikan koordinaatit vahinkoilmoituksen yhteydessä viranomaisille.

Suurpetojen aiheuttamat porovahingot halutaan eriyttää jatkossa viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista. Muut kuin porovahingot, eli esimerkiksi koira- ja mehiläisvahingot korvattaisiin aina täysimääräisesti, esittää maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Esitys riistavahinkolakiin tehtävistä muutoksista on lähetetty lausunnoille.

Tavoitteena on edistää suurpetovahingoista kärsivien tasapuolista kohtelua tilanteessa, jossa vahinkojen korvaamiseen osoitetut määrärahat eivät riitä korvauksien täysimääräiseen maksamiseen.

Jos määrärahat eivät riitä suurpetovahinkojen täysimääräiseen korvaamiseen, nykysäännösten nojalla kaikkia korvauksia leikataan henkilövahinkoja lukuun ottamatta samassa suhteessa.

Esimerkiksi vuoden 2017 vahinkojen osalta korvauksista leikattiin yli neljännes. Myös viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingoista kärsineiden korvauksia on jouduttu leikkaamaan, vaikka esimerkiksi viime vuonna valtaosa korvauksista koskikin porovahinkoja.

"Susien aiheuttamat koiravahingot tuottavat koirien omistajille erittäin suurta mielipahaa, ja korvausten maksaminen täysimääräisinä on näissä tilanteissa oikeus ja kohtuus. Myös esimerkiksi lammas- ja mehiläisvahingot halutaan jatkossa korvata täysimääräisesti", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Muutos toteuttaa myös suden kannanhoitosuunnitelmaa, jossa suositeltiin koiravahinkojen korvaamista täysimääräisenä.

Vain osaa poronomistajista koskenutta erityissääntelyä, eli niin sanottu Lex Hallaa, ministeriö esittää tasapuolisuussyistä kumottavaksi.

Lex Halla –paliskunnat ovat saaneet tähän asti porovahingoista korotettua korvausta eli käytännössä kolminkertaiset korvaukset vahinkojen käypiin arvoihin verrattuna.

Kun säännös tuli vuonna 2009 voimaan, sen piirissä oli neljä paliskuntaa. Vuonna 2017 säännöksen piirissä oli jo kymmenen paliskuntaa ja yli puolet yhteensä 8,3 miljoonan euron porovahinkokorvauksista maksettiin näille paliskunnille.

Säännöksen piiriin kuuluvien paliskuntien määrän odotetaan lisäksi kasvavan, mikä tarkoittaisi sitä, että porokorvausten määrä kasvaisi ilman muutoksia entisestään ja leikkaukset kohdistuisivat kaikkiin vahingonkärsijöihin.

"Muutoksen tavoitteena on, että kaikille poronomistajille voidaan maksaa petovahinkokorvaukset tasapuolisesti ja täysimääräisenä", sanoo Leppä.

Riistavahinkolakiin esitetään lisättäväksi säännöksiä, jotka velvoittavat poronomistajat valokuvaamaan ja merkitsemään jatkossa suurpetovahinkopaikat ja ilmoittamaan paikan koordinaatit vahinkoilmoituksen yhteydessä viranomaisille.

Vahinkoilmoitukseen tulisi jatkossa merkitä myös tieto vahingon havaitsemisen ajankohdasta. Valokuva tapahtumapaikasta ja muut tiedot helpottaisivat olennaisesti vahinkopaikan löytämistä mahdollisessa maastotarkastuksessa.

Samalla ne parantaisivat myös poromiesten omaa oikeusturvaa, koska raato ja jäljet kuolinsyystä ja vahingonaiheuttajasta häviävät maastossa nopeasti.

Lue lisää

Karhut ovat rosvonneet ensimmäiset mehiläispesät – vahinkoriskin suhteen tarhaajat ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea

Irti olleet koirat aiheuttivat inarilaisella porotilalla tuhansien eurojen vahingot - Paliskuntain yhdistys: "Ihmisen on vaikea ymmärtää koiran olevan petoeläin"

Suurpedot aiheuttivat viime vuonna noin 7,5 miljoonan euron vahingot – korvausten maksaminen aloitetaan aikaistetusti jo huhtikuun alussa

MMM: Vuodenvaihteen jälkeen suurpetojen aiheuttamat koira-, kotieläin- ja irtaimistovahingot maksetaan heti korvauspäätöksen jälkeen ja täysimääräisesti