Erä

Uusi kalastuslaki lausunnolle – Tiukentaisi salakalastuksen seuraamuksia

Lisäksi Ylä-Lapissa paikallisten kalastusmahdollisuuksia parannetaan.
Arto Komulainen
Kalastusta Inarinjärvellä. Paikallisten kalastuslupa olisi lakiuudistuksen myötä omakustannushintainen. Kuvituskuva.

Valtio aikoo tehostaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua tiukentamalla niiden laittomasta pyynnistä määrättyjä rangaistuksia.

Mikäli maa- ja metsätalousministeriön esitys toteutuu, uhanalaisten tai taantuneiden lajien kalastuksesta kiinni jäävä voisi menettää valtiolle "kalan arvo lajinsa edustajana".

Ministeriö perustelee tiukennuksia salakalastuksesta määrättyihin rangaistuksiin sillä, että luvaton pyynti on tehnyt tyhjäksi etenkin vaelluskalakantojen elvyttämiseksi tehdyt toimet.

"Joissain vesistöissä on tullut esille täysin tahallista ja jatkuvaa uhanalaisen järvilohen salakalastusta. Tuntuva seuraamusmaksu laittaisi kalavarkaat kuriin", toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Esitys sisältää myös parannuksia Ylä-Lapin asukkaiden kalastusmahdollisuuksiin. Se antaisi Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnissa asuville oikeuden hankkia omakustannushintaan kausilupa, joka oikeuttaisi viehekalastukseen oman kunnan alueella.

Laajennusta perustellaan saamelais- ja muun paikalliskulttuurin harjoittamisen vaikeutumisella. Vuodesta 2015 paikalliset ovat joutuneet hankkimaan kalastukseen vuorokausiluvan, joita on ollut rajoitetusti saatavilla.

Saamelaiskulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseen on kiinnittänyt huomionsa myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

"Kalastus on merkittävä osa Ylä-Lapin asukkaiden elämäntapaa, ja valtaosa vesistöistä on valtion maita. Esitys, joka vahvistaa paikallisten kalastusmahdollisuuksia on siksi perusteltu", Leppä toteaa.

Lakimuutoksen jälkeenkin Metsähallitus voisi asettaa kalastukselle ehtoja, jos kalakantojen kestävyyden turvaaminen sitä vaatii.

Lisäksi esitys sisältää täsmennyksiä koski- ja virta-alueen määritelmään vaelluskalavesistöissä. Tavoitteena on helpottaa näiden alueiden tunnistamista.

Vapaa-ajankalastajien pyynti- ja venekuntakohtaisia verkko- ja koukkupyydysrajoituksia esitetään myös muutettavaksi pyyntikuntakohtaisiksi. Sen myötä eri pyyntikunnista olevat henkilöt voisivat käydä yhdessä laskemassa ja nostamassa verkkoja samassa veneessä ilman, että se vaikuttaa heille sallittuun verkkomäärään.

Pyyntikunnan suurin sallittu verkkomäärä säilyisi kuitenkin edelleen kahdeksassa verkossa.

Kalastuslain muutosesitys lähtee kuukauden mittaiselle lausuntokierrokselle huomenna perjantaina.

Lue lisää