Erä

Syksyn karhusaaliista ennätyksellinen: 335 kontiota kaatui

Erä 05.11.2018

Saalismäärä kasvoi 103 eläimellä edellisvuoteen verrattuna.


Lari Lievonen
Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla.

Suomen riistakeskus kertoo, että lokakuun lopussa päättyneellä karhunmetsästyskaudella saatiin saaliiksi koko maassa ennätykselliset 335 karhua. Saalismäärä kasvoi sen mukaan 103 eläimellä edellisvuoteen verrattuna.

Karhua metsästetään eteläisessä Suomessa kannanhoidollisilla poikkeusluvilla ja poronhoitoalueella alueellisen kiintiön nojalla. Koko maan saaliskiintiötä nostettiin edellisvuodesta 100 yksilöllä.

Poronhoitoalueen ulkopuolisen Suomen lupamäärä oli 260 karhua, mutta saaliiksi saatiin 248 kontiota. Kannanhoidollista metsästystä suunnattiin erityisesti itäisen Suomen karhutihentymäalueille sekä metsäpeura-alueille. Yli puolet kannanhoidollisilla luvilla pyydetyistä karhuista kaadettiin Pohjois-Karjalassa.

Poronhoitoalueen alueellinen kiintiö oli yhteensä 95 karhua, joista 20 läntisellä poronhoitoalueella ja 75 itäisellä poronhoitoalueella. Läntisellä poronhoitoalueella kaadettiin 11 karhua. Itäisen poronhoitoalueen kiintiö ylittyi yhdellä kaadolla, koska kaksi viimeistä karhua kaatui tunnin sisällä toisistaan. Yhteensä poronhoitoalueelta kaadettiin 87 karhua.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on runsastunut edellisvuoteen verrattuna. Ennen metsästystä kannan kooksi arvioitiin noin 1 800 yli vuoden ikäistä karhua.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT