Erä

Komissio on laatinut esityksen, joka voi pahimmassa tapauksessa lopettaa karhun ja ilveksen metsästyksen Suomessa

Tarkoituksena on päivittää luontodirektiivin tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevää ohjeasiakirjaa.
Lari Lievonen
Euroopan komission esityksiä on mahdollista kommentoida kirjallisesti 20.11. mennessä.

Euroopan komissio on laatinut esitysluonnokset luontodirektiivissä tiukasti suojeltuja eläinlajeja käsittelevän ohjeasiakirjan päivittämiseksi. Esityksissä on kovia rajoituksia tiukasti suojeltujen lajien, kuten suden, ilveksen ja karhun metsästyskäytäntöihin. Sudelle esitetään kokonaan uutta liitettä

”Uusi direktiivin soveltamisohje voi pahimmassa tapauksessa lopettaa myös karhun ja ilveksen metsästyksen Suomessa, ja sallisi ainoastaan haittaa aiheuttavien yksilöiden poiston. Mielestäni metsästyksen jatkaminen on välttämätöntä, eikä se oikein mitoitettuna vaaranna kantaa", kommentoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Hän myös toteaa, että metsästyksen sallimisella on liiton kokemusten perusteella positiivinen vaikutus sekä petoyhdyshenkilöverkoston toimivuuteen että paikallisten ihmisten suhtautumiseen.

Metsästäjien eurooppalaisen edunvalvontajärjestön FACE:n mukaan komission esitykset ovat tiukempia kuin luontodirektiivi. "Ne eivät ole eurooppalaisen oikeuskäytännön mukaisia, eivätkä ne perustu jäsenmaissa testattuihin käytäntöihin."

Vain hyvin harva jäsenmaa kritisoi esityksiä 30. lokakuuta järjestetyssä kokouksessa Brysselissä.

FACE:n mielestä komissio on jättänyt jäsenvaltioille ja sidosryhmille aivan liian lyhyen ajan tutustua esityksiin ja kommentoida niitä. Tämä korostuu esityksen kohdalla, jossa sudelle esitetään kokonaan uutta liitettä. Aikaa tarvitaan reilusti lisää tai sitten erityisesti kyseinen liite-esitys pitää vetää kokonaan pois.

Esityksiä on mahdollista kommentoida kirjallisesti 20.11. mennessä. Metsästäjäliitto vaikuttaa asiassa kansallisesti sekä FACE:n ja pohjoismaisen edunvalvontajärjestön NHA:n kautta.

”Meillä vallitsee hyvä kansallinen yhdessä tekemisen henki tällä hetkellä. Olemme aktiivisesti tarjonneet taustatukea päätöksenteon tueksi Suomessa", kertoo Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg.

Liiton mielestä on erityisen vakavaa, että komissio jättää huomioimatta Euroopan unionin tuomioistuimessa ratkaistavana olevan Suomen suden rauhoitusta koskevan asian, jonka ennakkoratkaisua odotetaan vasta vuoden 2019 jälkipuoliskolla.

"Komission tulisi odottaa oikeuden ratkaisua eikä ryhtyä spekuloimaan lopputuloksella etukäteen. Esitykset ovat esimerkki virkamiesten yrityksestä tuoda uusia rajoituksia takaoven kautta kunnioittamatta nykyistä demokraattista järjestelmää. Tällaista ei voi hyväksyä."

"On erikoista, että samalla, kun EU-parlamentti edellyttää joustojen ja tarkastelumekanismien luomista ohjeistuksiin, komissio vastaa kiristämällä ohjeistustaan", toteaa Hallenberg tilanteesta.

Lue lisää

Itä-Suomen poliisilla on tutkinnassa kaksi karhujahdissa tapahtunutta metsästysrikosta

Syyttäjä antoi ratkaisunsa: Lieksassa suden ampunut metsästäjä ei syyllistynyt rikokseen

Syksyn karhusaalis oli ennätykselliset 388 karhua — kontioista 198 kaadettiin Pohjois-Karjalassa

Kaikkien alojen asiantuntijat ärsyttävät