Erä

Salakalastukselle halutaan seuraamusmaksu – uhanalaisen järvilohen korvausarvo voisi olla nelinumeroinen summa

Ylä-Lapin kausilupien saantia halutaan helpottaa niin, että saamelaiset ja muu paikallinen väestö voivat harjoittaa perinteistä kalastuskulttuuria.
Lari Lievonen
Salakalastuksen seuraamusmaksu on saanut kannatusta kalastuslakiesityksen kuulemiskierroksella.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kertoi eilen Kalastuslakipäivillä, että salakalastuksen seuraamusmaksu ja Ylä-Lapin kausilupa saivat laajaa kannatusta kalastuslakiesityksen kuulemiskierroksella. Sen sijaan muut ehdotetut muutokset kaipaavat lausuntokierroksen perusteella vielä tarkastelua.

Maa- ja metsätalousministeriö laittoi lokakuun alussa lausunnolle esityksen kalastuslain muutoksista. Esityksestä annettiin lähes sata lausuntoa. Ministeriö on marraskuussa jatkanut valmistelua lausuntojen pohjalta. Lepän mukaan muutokset olisivat tehtävissä tällä hallituskaudella.

Salakalastuksen seuraamusmaksun tavoitteena olisi vahvistaa uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien suojelua ja elpymistä. Kalastuslain rikkomiseen liittyvään rangaistusjärjestelmään lisättäisiin lakimuutoksella näitä kalalajeja koskeva seuraamusmaksu. Laittoman pyynnin yhteydessä voitaisiin tällöin tuomita maksettavaksi itse kalan lisäksi myös sen arvo.

"Vaelluskalojen elinolojen parantamiseksi tehdyt kalliit toimenpiteet ovat joissain vesistöissä valuneet hukkaan röyhkeän ja toistuvan salakalastuksen takia. Tällaisen toiminnan on loputtava", Leppä sanoi.

Luonnonvarakeskus valmistelee parhaillaan eri kalalajien korvausarvoja. Ne vahvistettaisiin lakimuutoksen myötä asetuksella. Leppä arvioi, että esimerkiksi uhanalaisen järvilohen korvausarvo voisi olla nelinumeroinen summa.

Ylä-Lappia koskevan lakipykälän muutoksella mahdollistettaisiin Enontekiön, Inarin ja Utsjoen asukkaille kausilupa sellaisiin kotikunnan alueella sijaitseviin valtion vesiin, jotka ovat vaelluskalojen nousualueita.

Viehekalastuksen salliva lupa olisi omakustannehintainen ja maksuton alle 18-vuotiaille. Kalastuksen kestävyys varmistettaisiin lupaehdoilla kuten saaliskiintiöllä. Osa luvista olisi jatkossakin varattu myös muualla asuville.

"Muutoksella parannettaisiin saamelaisten ja muun paikallisen väestön mahdollisuutta harjoittaa alueen perinteistä kalastuskulttuuria. Viimeisen kahden vuoden ajan tilanne on ollut kohtuuton, kun tuttuihin lähivesiin on pitänyt osata hankkia vaikeasti saatavissa oleva päivälupa jo hyvissä ajoin keväällä", Leppä perusteli.

Ministeri käsitteli puheessaan myös ensi vuonna aloittavien kalatalousalueiden perustamista sekä vesistökohtaisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelua.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kalavesien sosialisointi etenee uuden lain myötä

Salakalastuksen seuraukset kovenevat – järvilohiemosta jopa yli 7 000 euron lasku

Päätän itse vesilläni