Erä

Vihreiden Halmeenpää: "Vaelluskalat tarvitsevat lisää toimivia kalateitä ja vesivoimaloiden on kannettava vastuu niiden rakentamisesta ja kustannuksista"

Vesivoima on puolueen mukaan osa uusiutuvan energian kokonaisuutta. Sen haittoihin on nyt puututtava.
Jarno Lappalainen
Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Vihreät kritisoi vesivoimalaitosten luistavan vastuusta vaelluskalakantojen vähentyessä.

"Olemme tilanteessa, jossa luonnonvaraisista vaelluskalakannoista on jäljellä enää rippeet. Lohi, taimen ja muut vaelluskalat sekä virtaavat vedet ovat oleellinen osa suomalaista luontoa, rakkaita jokivarsien asukkaille ja tärkeitä myös luontomatkailulle. Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia toimia tilanteen korjaamiseksi", Vihreiden kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää painottaa.

Hänen mukaansa pääosa Suomen joista valjastettiin sähköntuotantoon toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina kiireellä ja kevyellä lupamenettelyllä.

"Nykytiedon mukaan vesivoimayhtiöiden velvoitteet kattavat vain murto-osan voimaloiden kalakannoille aiheuttamista haitoista, eivätkä ne ole enää Suomen ja EU:n tavoitteiden ja lainsäädäntömme mukaisia. Vesivoimayhtiöiden vastuu on nyt päivitettävä vastaamaan tämän päivän tietoa kalakantojen tilasta ja tarvittavista toimista niiden elvyttämiseksi. Vaelluskalat tarvitsevat lisää toimivia kalateitä, ja voimaloiden on kannettava vastuu niiden rakentamisesta ja kustannuksista."

Halmeenpään mielestä vesilupiin määrätyt velvoitteet on muutettava kalanistutuksista kalatievelvoitteiksi, minkä vesilaki jo mahdollistaa.

"Osassa vanhojen pienten voimalaitosten vesiluvista näitä velvoitteita ei ole lainkaan. Tältä osin vesilakia pitää muuttaa", Halmeenpää jatkaa.

"Nykyisin toimivat isot vesivoimalat ovat osa uusiutuvan energian kokonaisuutta. Yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden, luonnon monimuotoisuuden, kalataloudellisen ja myös matkailullisen arvon vuoksi on välttämätöntä päivittää niiden velvoitteet yhteisten luontoarvojemme suojelemiseksi."

Toimenpidepaketissaan Vihreä eduskuntaryhmä esittää muutoksia vesilakiin kalatalousvelvoitteiden saamiseksi kaikille voimaloille sekä toimia vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostamiseksi ja tutkimusrahoituksen lisäämiseksi.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi valmistui: Luonnonsuojelulle merkittävä lisärahoitus

Viherporvari puimassa – Kokoomuksen ryhmänjohtaja on sinivihreä vävy, joka ajelee traktorilla perheen maatilalla

Katso videolta miten entinen ministeri osallistuu perheen maatilan puinteihin