Erä

MMM: Itärajalle ei tule villisika-aitaa – ei pystyisi estämään villisikojen tuloa Suomeen

Aitaa olisi erittäin vaikea saada täysin tiiviiksi, joten sen merkitys afrikkalaisen sikaruton leviämisriskin pienentäjänä on kyseenalainen.
Lari Lievonen
Selvityksen mukaan villisika-aitaa olisi tarvittu arviolta 500 kilometriä.

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilaama selvitys Suomen itärajan villisika-aidan ekologisista vaikutuksista ei johda jatkotoimiin, ministeriö tiedottaa.

Selvityksen mukaan Suomen itärajalle rakennettava aita ei pystyisi estämään villisian leviämistä Suomeen.

Villisika-aitaa on erittäin vaikea saada täysin tiiviiksi, joten sen merkitys afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisriskin pienentäjänä on kyseenalainen

Itäsuomalainen vesistöjen ja tiestön halkoma vaaramaisema on erittäin haasteellista pitävän aidan rakentamiselle ja ylläpidolle. Lisäksi vahvan villisian tehokas ja monipuolinen liikkumiskyky mahdollistaa aidan ohittamisen tai läpimenon.

Aita haittaisi myös monien Suomen biodiversiteettitavoitteiden toteutumista. Aidan vaikutus olisi negatiivinen koko Fennoskandian ja Läntisen Euraasian suurnisäkäseläimistölle, etenkin lajeille, joiden levinneisyys kattaa raja-alueiden molemmin puolisia alueita kuten suurpedot ja hirvieläimet.

Erityisesti suurpetojen osalta aita voisi vaikuttaa tulkintaan suomalaisten petokantojen elinvoimaisuudesta ja EU:n luontodirektiivin tavoitteiden saavuttamisesta.

Villisika-aitaa tarvittaisiin arviolta 500 kilometriä. Villisika-aidan vähimmäisvaatimukset täyttävän aidan kustannus paikalleen asennettuna olisi arviolta 30 000 – 32 000 euroa per kilometri, kun arvonlisäprosentti olisi 0, ilman raivauskustannuksia sekä maanvuokraa ja/tai pakkolunastuksia.

"Ministeriö jatkaa aktiivisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaa, mutta selvityksen myötä keskustelua aidan rakentamisesta itärajalle ei ole enää tarvetta jatkaa", toteaa MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

MMM pyysi syksyllä 2018 Luonnonvarakeskusta selvittämään kaavaillun villisika-aidan ekologisia vaikutuksia.

Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira arvioi selvityksessä kuinka tehokkaasti aidalla voidaan torjua afrikkalaisen leviämistä Suomeen.

Lue myös:

Luonnonvarakeskus selvittää villisika-aitaa Suomen ja Venäjän rajalle

Voisiko Suomi ottaa mallia Tanskasta ja rakentaa rajalle villisika-aidan? Näin ministeriö kommentoi

Tanska rakentaa villisika-aidan Saksan rajalleen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kolme villisikaa juoksi auton eteen Kesälahdella keskellä yötä

Geenieditoinnin toivotaan auttavan köyhiä ja sairaita sekä luontoa

Nyt se varmistui: Hirvieläintä ajavan koiran sallittu säkäkorkeusraja on kesäkuun alusta alkaen 39 senttimetriä