Erä

Hirvenmetsästys jatkuu tammikuun 15. asti ilman koiria, mutta ei vilkkaana

Sekä Oulussa että Pohjois-Savossa kaikkien hirvitalousalueiden hirvitiheydet ovat asetetuissa tavoitehaarukoissa Luken reaaliaikaisen verotusennusteen mukaan.
Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä koko maassa yhteensä 54 653 pyyntilupaa. Yhdellä luvalla voi metsästää yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

”Jahti jatkuu varmasti jossain määrin vielä tammikuun puolella, mutta kyllä lumen määrä käytännössä on jo lähes lopettanut pyynnin Oulun riistakeskusalueella”, sanoo alueen riistapäällikkö Harri Hepo-oja.

Lunta on Oulun alueella 30–50 senttiä. Suunnilleen saman verran on lumen syvyys myös Pohjois-Savossa.Pohjois-Savon riistapäällikkö Jouni Tanskanen
kiittelee metsästyslain muutosta, joka mahdollisti hirvien vahtimismetsästyksen aloituksen syyskuun alussa sekä metsästysajan pidentämisen tammikuulle.

”Pitkän metsästysajan ansiosta esimerkiksi marjanviljelijöille ongelmia aiheuttavia hirviä voidaan kytätä jo syyskuun alusta alkaen ja liikenteen tai metsätalouden kannalta ongelmallisiin hirvitihentymiin voidaan puuttua tehokkaasti ilman poikkeuslupia.”

Pohjois-Savossa hirvijahtiin lähtenee vielä yksittäisiä porukoita, joiden alueella on hirvitihentymiä, arvioi Tanskanen.Oulun riistakeskusalueella
on hirvitalousalueita yhteensä viisi. Pyyntilupia myönnettiin lähes 8 500. Pohjois-Savossa hirvitalousalueita on neljä ja lupia myönnettiin yhteensä noin 3 100.

Sekä Oulussa että Pohjois-Savossa kaikkien hirvitalousalueiden hirvitiheydet ovat asetetuissa tavoitehaarukoissa Luonnonvarakeskuksen (Luke) reaaliaikaisen verotusennusteen mukaan.

Pohjois-Savossa sidosryhmät ovat sopineet talvehtivan hirvikannan koon raameiksi 2,5–3,5 hirveä tuhannella hehtaarilla. Oulussa tavoitteet on asetettu hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.”Pika-analyysin mukaan
jokaisella hirvitalousalueella on saavutettu tavoitetaso. Lopullinen tulos tiedetään, kun Luke julkaisee maaliskuussa arvion hirvikannan koosta”, sanoo Hepo-oja.

Myös pyyntilupien käyttöaste on sekä Oulussa että Pohjois-Savossa samoissa lukemissa, noin 80 prosentissa.

”Meillä lupamäärä on asetettu niin, että tavoitetiheydet saavutetaan jo lupien 80-prosenttisella käyttöasteella”, kertoo Tanskanen.

Hänen mukaansa metsästäjät ovat oppineet elämään pankkilupien kanssa. Niitä käytetään tarpeen mukaan.

”Alueilla, missä käyttöaste on jäämässä alle 60 prosenttiin, metsästäjät ovat pidättäytyneet hirvien ampumisesta hirvikannan pienen koon takia.”

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Haitallisia vieraslajeja saa pyytää ympäri vuoden ilman metsästyskorttia kesäkuun alusta alkaen – Metsästäjäliitto korostaa vastuullisuutta

Video: Pudasjärveläinen Janne Kummala ääntelee kuin hirvi, ja saalis tulee luo

Metsästätkö hirviä Metsähallituksen alueluvalla? Kaadoista pitää nyt ilmoittaa kolmen vuorokauden sisällä