Erä

Hylkeet aiheuttavat harmia kalastajille ja kalankasvattajille: Vuonna 2017 rahalliset vahingot yli miljoona euroa

Hyljekannat ovat Luken mukaan vahvistuneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastuselinkeinolle ovat lisääntyneet.
Ville-Petteri Määttä
Kalankasvatukselle aiheutuneet tappiot koostuivat sekä määrältään että arvoltaan pääasiassa hylkeiden tappamista kaloista.

Luonnonvarakeskus (Luke) kertoo, että vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Tiedot perustuvat kalastajien ja kalankasvattajien jättämiin vahinkoilmoituksiin.

Luke huomauttaa, että nyt julkaistu arvio on minimiarvio todellisten vahinkojen määrästä. Vahinkojen määrää on vaikea arvioida kalastajien ilmoitusten perusteella, koska vahingoitetusta kalasta ei aina jää pyydykseen selvästi havaittavia jäännöksiä, eivätkä kalastajat aina tee ilmoitusta kärsimistään saalisvahingoista.

Merialueella kaupallisesti kalastaneista noin 1300 kalastajasta runsas kolmannes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä. Vahinkojen määräksi arvioitiin vuonna 2017 yhteensä 90 tonnia. Arvio hylkeiden vahingoittaman kalan määrästä oli 50 tonnia pienempi kuin edellisenä tarkasteluvuonna 2016.

Eniten vahinkoja aiheutui siian, lohen ja kuhan kalastukselle.

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot arvioitiin noin 171 tonniksi ja arvoltaan noin 930 000 euroksi. Tappiot koostuivat sekä määrältään että arvoltaan pääasiassa hylkeiden tappamista kaloista. Hylkeiden kaloille aiheuttamista kokonaisvahingoista noin puolet tapahtui Ahvenanmaan alueella. Vahingot olivat määrältään sekä arvoltaan hieman pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät.

Hyljekannat ovat Luken mukaan vahvistuneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastuselinkeinolle ovat lisääntyneet, sillä hylkeet käyttävät ravintonaan kalanpyydyksissä ja kalakasvattamojen verkkokasseissa helposti saatavilla olevaa saalista.

Elykeskus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät vuosittain tiedot kaupallisilta kalastajilta hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista. Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tiedot kalanviljelijöiltä kalankasvatukselle merialueella aiheutuneista vahingoista. Vahingoissa ovat mukana myös karkuun päässeet kalat sekä rikkoontuneet verkkoaltaat.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Nyt kannattaa pitää kuitti mukana kalareissulla – muuten voi joutua käymään poliisiasemalla

Kanootilla korpeen – löytöretki riuskakinttuiselle

Video: "Ei varmasti jaksa kukaan metsästää, jos ei koskaan saa saalista – silti 95 prosenttia on sitä kaikkea muuta"