Erä

Supikoiran ja minkin pyynnissä aiotaan sallia pimeänäkölaitteet ja keinotekoiset valonlähteet, mutta myrkky ja sähköiset laitteet pysyisivät kiellettyinä

Rautoja ei saisi jatkossakaan käyttää pesukarhun tai supikoiran metsästykseen, minkin ja piisamin pyynnissä heti tappavat raudat sallittaisiin edelleen.
Lari Lievonen
Heti tappavia rautoja ei saisi tulevaisuudessakaan käyttää supikoiran pyynnissä.

Supikoiran ja muiden uusien vieraslajieläinten pyyntivälineet säilyisivät tulevaisuudessa pääosin ennallaan, vaikka lajit eivät enää olisikaan riistaeläimiä. Esimerkiksi myrkyn tai sähköisten laitteiden käyttö eläinten pyyntiin olisi edelleen kiellettyä, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

MMM lähetti lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen, jolla säädettäisiin haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämisestä.

Määräaika lausunnoille on 6.3.2019.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä, jonka mukaan haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyt supikoira, minkki, piisami, rämemajava ja pesukarhu poistettaisiin metsästyslain riistaeläimistä ja niille säädettyjen pyyntirajoitusten piiristä.

Supikoiran ja pesukarhun pyydystämiseen ei saisi jatkossakaan käyttää rautoja, mutta minkin ja piisamin pyydystämisessä heti tappavat raudat olisivat edelleen sallittuja.

Myös rämemajavan pyydystämisessä saisi jatkossa käyttää vedenalaisia heti tappavia rautoja.

Haitallisten vieraslajieläinten pyydystämiseen saisi asetusluonnoksen mukaan käyttää myös joitain uusia välineitä. Näitä olisivat esimerkiksi yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, keinotekoiset valonlähteet sekä ääntä synnyttävät koneelliset laitteet.

Ehdotetuilla säännöksillä varmistettaisiin myös se, että haitallisten vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden tappamiseen käytetään eläinten koko huomioon ottaen riittävän tehokkaita ampuma-aseita.

Eläimet saisi lopettaa esityksen mukaan pyydysloukkuun ilman, että ampumiseen tarvittaisiin lupaa 150 metriä lähempänä sijaitsevien rakennusten omistajilta tai haltijoilta.

Ampumalla lopetettavia eläimiä jouduttaisiin muuten kuljettamaan pitkiäkin matkoja, mikä aiheuttaisi eläimille tarpeetonta kärsimystä.

Esitetyillä säännöksillä pyritään varmistamaan se, että vieraslajieläimiä voidaan torjua tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan eläimille tarpeetonta kärsimystä, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kultasakaalia ei lisätty riistalajiksi – rauhoitettu saapuessaan Suomeen

Lakialoite petoeläinten ampumisesta itsepuolustustarkoituksessa eduskunnalle – "Susiongelma koettelee ihmisten uskoa oikeusvaltioon"

Erävideo: "Nappaa kiinni sen niskasta"– näin onnistuu python-jahti suomalaismetsästäjältä Donna Kalilin opissa