Erä

UPM hakee purkulupaa Sotkamon Sapsokosken vanhan myllypadon ja myllyn purkamiseksi

Pato muodostaa Sapsokoskeen vaellusesteen kaloille ja muulle vesieliöstölle.
Jaana Kankaanpää
Sapsokosken kalasto on sähkökalastusten mukaan pääasiassa särkeä, ahventa, taimenta ja kivisimppua.

UPM Energy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisen lupahakemuksen Sotkamon Sapsokoskessa olevien patorakenteiden ja myllyrakennuksen purkamiseksi.

Pato muodostaa Sapsokoskeen vaellusesteen kaloille ja muulle vesieliöstölle. Purkuhankkeen tavoitteena on luoda perusedellytykset kosken kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle erillisenä hankkeena, UPM tiedottaa.

Padon purkaminen on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset.

"Sapsokosken padon purkamisesta ja luonnonkauniin joen uoman kunnostamisesta on keskusteltu aika ajoin vuosikymmenten saatossa. Nyt haettava padon ja myllyrakennuksen purkaminen on ensimmäinen askel perusedellytysten luomiseksi alueen kunnostamiselle", sanoo UPM Energyn sidosryhmäjohtaja Stefan Sundman.

Kosken sijainti lähellä Vuokatin matkailupalveluita loisi alueelle kunnostuksen myötä erinomaiset mahdollisuudet kalastus- ja luontomatkailun kehittämiseen", Sundman jatkaa.

Sapsokoski yhdistää Sotkamon kaakkoispuolella sijaitsevat Pieni Sapsojärven ja Alajärven. Joen uomaa on aikanaan muokattu tukinuittoa varten ja siinä on ollut 1800-luvun lopulla useita myllyjä.

Nykyinen myllyrakennus patoineen on rakennettu tiettävästi 1940-luvun loppupuolella ja lisärakentamista on tapahtunut 1950-luvulla.

UPM:n omistukseen mylly tuli vuonna 1959 silloisen Kajaani Oy:n ostettua kohteen. Yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan käyttänyt rakennuksessa olevaa pienvesivoimalaitosta ja myllyä vaan rakennus on ollut vuokralla. Viimeisin vuokrasopimus on päättynyt vuonna 1984.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kansallispeli porskuttaa – Pesiksellä oli viime vuonna kautta aikain eniten lisenssipelaajia

Roope Korhosta huudetaan ajolähtöihin – "Lapsen syntymä ja mestaruuden voittaminen ovat samantyylisiä tunnetiloja"

Pesäpallokentiltä maitotilalliseksi: "Periaatteemme on, että kannustaminen ja oikea asenne kantavat pitkälle"