Erä

UPM hakee purkulupaa Sotkamon Sapsokosken vanhan myllypadon ja myllyn purkamiseksi

Pato muodostaa Sapsokoskeen vaellusesteen kaloille ja muulle vesieliöstölle.
Jaana Kankaanpää
Sapsokosken kalasto on sähkökalastusten mukaan pääasiassa särkeä, ahventa, taimenta ja kivisimppua.

UPM Energy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisen lupahakemuksen Sotkamon Sapsokoskessa olevien patorakenteiden ja myllyrakennuksen purkamiseksi.

Pato muodostaa Sapsokoskeen vaellusesteen kaloille ja muulle vesieliöstölle. Purkuhankkeen tavoitteena on luoda perusedellytykset kosken kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle erillisenä hankkeena, UPM tiedottaa.

Padon purkaminen on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset.

"Sapsokosken padon purkamisesta ja luonnonkauniin joen uoman kunnostamisesta on keskusteltu aika ajoin vuosikymmenten saatossa. Nyt haettava padon ja myllyrakennuksen purkaminen on ensimmäinen askel perusedellytysten luomiseksi alueen kunnostamiselle", sanoo UPM Energyn sidosryhmäjohtaja Stefan Sundman.

Kosken sijainti lähellä Vuokatin matkailupalveluita loisi alueelle kunnostuksen myötä erinomaiset mahdollisuudet kalastus- ja luontomatkailun kehittämiseen", Sundman jatkaa.

Sapsokoski yhdistää Sotkamon kaakkoispuolella sijaitsevat Pieni Sapsojärven ja Alajärven. Joen uomaa on aikanaan muokattu tukinuittoa varten ja siinä on ollut 1800-luvun lopulla useita myllyjä.

Nykyinen myllyrakennus patoineen on rakennettu tiettävästi 1940-luvun loppupuolella ja lisärakentamista on tapahtunut 1950-luvulla.

UPM:n omistukseen mylly tuli vuonna 1959 silloisen Kajaani Oy:n ostettua kohteen. Yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan käyttänyt rakennuksessa olevaa pienvesivoimalaitosta ja myllyä vaan rakennus on ollut vuokralla. Viimeisin vuokrasopimus on päättynyt vuonna 1984.

Lue lisää

Iijoen Haapakoskelle rakennetaan Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä – ohjausaidasta saatu jo hyviä kokemuksia

Eurooppalaiset ympäristöjärjestöt: Uusille vesivoimaloille ei pidä myöntää julkista tukea

Pohjois-Karjalan Sähkö purkaa vesivoimalaitoksen Nurmeksessa – vapaasti virtaavasta Saramojoesta hyötyy erittäin uhanalainen järvitaimen

Avoin jäsenpolitiikka on keino vastata metsästysharrastuksen tulevaisuuden haasteisiin, uskoo sotkamolainen metsästysseura