Erä

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Susi poistettava tiukasti suojeltujen listalta ja koirasusi luokiteltava vieraslajiksi

"Tärkeintä laissa on vahinkojen korvaukset, jotka nyt toteutuneen lain myötä voidaan maksaa metsästäjille ja viljelijöille täysimääräisinä ja viivyttämättä."
Lari Lievonen
Suden jäljet.

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta sai keskiviikkona päätökseen mietinnön muutoksista riistavahinkolakiin.

"Tärkeintä laissa on vahinkojen korvaukset, jotka nyt toteutuneen lain myötä voidaan maksaa metsästäjille ja viljelijöille täysimääräisinä ja viivyttämättä. Poronhoitoalueella nostimme erityisen merkittäväksi asiaksi suurpetojen kannansäätelyn ja haaskojen pidon vaikutusten minimoinnin, kun nyt Lex Halla-korvauksista jouduttiin tinkimään", valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) kertoo tiedotteessa.

Hän pitää yhteisymmärryksen saavuttamista tärkeänä.

”Ihmisillä pitää olla oikeus suojata ja suojella maita ja eläimiään, ja vahingonkorvaukset ovat tärkeä osa sitä, miten elinkeinon harjoittaminen voi mahdollistua."

Valiokunta katsoo myös, että suden suojelustatusta on alennettava ja että koirasudet on luokiteltava vieraslajiksi. Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on toimittava viipymättä ja siirrettävä susi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V.

Suomen sudet kuuluvat alalajiin Canis lupus lupus, jonka euraasialaiseen levinneisyysalueeseen kuuluu kymmeniä tuhansia yksilöitä. Tämä laaja populaatio ei ole uhanalainen.

Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta katsoo lisäksi, että koirasusi on vieraslaji, joka ei kuulu Suomen luontoon.

"Valiokunnan mielestä valtioneuvoston on toimittava viipymättä suden siirtämiseksi luontodirektiivin liiteestä IV liitteeseen V. sillä Suomen ja Venäjän euraasialaisen populaation yhteys on mielestämme kiistaton", Kalmari kuvailee.

"Vaikka geneettiset analyysit säätiöpohjaisesti rahoitetuilta tutkijoilta eivät viittaa merkittävään tulomuuttoon itärajan takaa, valiokunta pitää asiantuntijakuulemisten perusteella todennäköisenä, että tulomuuttoa tapahtuu."

”Valiokunta päätti muuttaa riistavahinkolakia äänestyksen jälkeen. Lain muutoksella on suuri merkitys suomalaisen suden ja koirasuden tulevaisuuteen”, valiokunnan varapuheenjohtaja Kari Kulmala (sin.) summaa.

"Olen erittäin tyytyväinen, että lakimuutoksella taataan myös poronhoitoalueen ulkopuolella tapahtuneiden petovahinkojen rahallinen korvaus täysimääräisenä. Viime vuosina pedot ovat aiheuttaneet noin 12 miljoonan euron vahingot, joita on kyetty korvaamaan vain 8,4 miljoonan edestä”, sinisten kansanedustaja Reijo Hongisto kommentoi tiedotteessa.

Valiokunnan lisäämiin susi- ja koirasusiasioihin eivät voineet liittyä kaikki. Vastalause jätettiin edustajien Hanna Halmeenpää (vihr), Tytti Tuppurainen (sd.) ja Jari Myllykoski (vas) puolesta.

Lue lisää

Poliisi lopetti suden Kankaanpäässä tiistaina – pyöri toistuvasti tuotantoeläintilan pihapiirissä

Video: Susi hätyyttää hieholaumaa laitumella – "Ei pidä kuvitella, että syötämme eläimiä tarkoituksella susille"

Metsästäjäliitto: Sudenmetsästyksen voitava jatkua maaliskuun loppuun – "Lisääntymisaikaa ei ole tarpeen erityisesti huomioida"

Susivahinkojen saldo 170 000 euroa – riistavahinkorekisteriin kirjattu 21 koiravahinkoa, 199 tapettua lammasta ja 8 nautaa elokuun alun jälkeen