Erä

Luke: Hirvikanta pienentyi viime vuonna 11 prosenttia

Suurimmat hirvitiheydet olivat arvion mukaan eteläisellä ja lounaisella rannikolla.
Arvi Tyni
Luken mukaan edellisenä vuonna laajoilla alueilla Itä ja Pohjois-Suomessa havaittu vasatuoton alenema on nyt korjaantunut jonkin verran.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan hirvikannan koko oli viime syksyn jahdin jälkeen noin 86500 hirveä. Edelliseen vuoteen verrattuna kanta pieneni 11 prosenttia.

Suurimmat hirvitiheydet olivat arvion mukaan eteläisellä ja lounaisella rannikolla.

Luken mukaan edellisenä vuonna laajoilla alueilla Itä ja Pohjois-Suomessa havaittu vasatuoton alenema on nyt korjaantunut jonkin verran. Alueet, joilla aikuiskannan sukupuolten lukusuhde oli korkeintaan 1,5 lehmää sonnia kohden olivat pääosin Lounais- ja Etelä-Suomessa ja Pohjois-Lapissa.

Suomen hirvikannan koko ja rakenne arvioitiin hirvitalousalueittain käyttäen Oma riista -palvelussa ja hirvitietokorteilla syksyn 2018 hirvijahdin aikana ilmoitettua tietoa. Hirviseurueet kirjasivat päivittäiset havaintonsa ja kaatonsa jahdin aikana ja arvioivat metsästyksen jälkeen alueelleen jääneen hirvikannan koon.

Lakisääteisen saalisilmoituksen teki 5497 seuruetta. Hirvihavaintoja kirjasi 5353 seuruetta eli 97 prosenttia seurueista.

Kannanarviot on tehty Luonnonvarakeskuksen kannanarviomallilla. Hirvikannan koko arvioidaan bayesilaiseen tilastotieteeseen perustuvan populaatiomallin avulla ottaen huomioon vuotuinen saalis ja vasatuotto sekä hirvikolareista ja suupedoista johtuva poistuma.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luken professori GTK:n turvetutkimuksesta: "Kattava selvitys, mutta turvetuotanto vaikuttaa myös kasvihuonekaasupäästöihin ja monimuotoisuuteen"

Ruisvehnä pienentää rehukustannuksia

Luke: Karhukannan kasvu on taittunut