Erä

Ilvessaalis romahti puoleen – syynä saaliskiintiö

Koko maassa esiintyvä ilves on runsaslukuisin suurpetomme.
Petteri Kivimäki
Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan ennen nyt päättynyttä metsästyskautta 1 865–1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa, ja tällä metsästyskaudella saaliiksi saatiin 180 ilvestä. Edellistalven saalis oli 388 ilvestä, joten saalis putosi alle puoleen edellisen kauden määrästä.

Syynä saalismäärän merkittävään laskuun oli maa- ja metsätalousministeriön asettaman saaliskiintiön puolittuminen, joka johtui ilveskannan pienentymisestä.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 205 ilveksen metsästämiseen poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lisäksi poronhoitoalueelle myönnettiin poikkeuslupa yhden ilveksen kaatamiseen, mutta lupaa ei käytetty.

Poronhoitoalueen ulkopuolella poikkeuslupien käyttöaste oli 87 prosenttia, mikä on hieman alhaisempi kuin edellisvuosina. Itäisessä Suomessa poikkeusluvista käytettiin lähes kaikki, läntisessä Suomessa lupien käyttöaste oli paikoin selvästi alhaisempi.

Koko maassa esiintyvä ilves on runsaslukuisin suurpetomme. Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän kanta-arvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan ennen nyt päättynyttä metsästyskautta 1 865–1 990 yli vuoden ikäistä ilvestä.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta keväällä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lännen Media: Hallinto-oikeus päätti, etteivät kotieläinvahinko ja susien aiheuttamat koulukyydit riittäneet poikkeuslupaan

Riistasuunnittelija ei ehdi rymytä maastossa tai metsästää työajalla

Ilves jäi auton alle Ylivieskassa