Erä

Kultasakaalia ei lisätty riistalajiksi – rauhoitettu saapuessaan Suomeen

Eduskunta hyväksyi maa- ja metsätalousvaliokunnan päätösehdotuksen, jossa kultasakaali jätettiin pois riistalajeista.
PIXABAY
Kultasakaalin levittäytyessä Suomeen sen poistamiseen, esimerkiksi arvokkailta lintukosteikoilta, on haettava poikkeuslupaa ympäristöhallinnosta.

Hallitus antoi eduskunnalle vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan esityksen, jossa metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitettiin lisättäväksi kultasakaali.

Maa- ja metsätalousvaliokunta kuitenkin jätti alkuperäisestä poikkeavan päätösehdotuksen, jossa kultasakaali jätettiin pois riistalajeista. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen keskiviikon täysistunnossa.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että kultasakaalin levittäytyessä Suomeen luontaisesti, se on tulokaslaji. Tulokaslajit kuuluvat luonnonsuojelulajin piiriin ja sen nojalla kultasakaali on nyt rauhoitettu laji.

"Pidämme harmillisena, ettei kultasakaalikantaa ja sen leviämistä voida rajoittaa metsästyksellisin keinoin. Tämä olisi vaatinut kultasakaalin lisäämisen riistalajiksi", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kommentoi.

Metsästäjäliitto vetosi kultasakaalin siirtämiseksi riistalajiluetteloon ennen eduskunnan käsittelyä. Siitarin mukaan on perusteltua olettaa, että kultasakaali olisi erittäin haitallinen alkuperäislajistollemme.

"Rauhoitettuna lajina kultasakaali voi levittäytyä ja vakiintua osaksi luontaista lajistoa huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa, jossa lajia olisi pystytty hallitsemaan riistalajina heti sen ilmestyessä. Jos laji olisi säädetty riistalajiksi, ensimmäisiä harhailevia yksilöitä olisi voinut metsästää ja siten rajoittaa kannan levittäytymistä", Siitari kuvaa.

Metsästäjien on nyt huomioitava, että kultasakaali olisi tänne levitessään rauhoitettu laji, ja tulokaslajin tappaminen on luonnonsuojelulajin nojalla kielletty.

"Metsästäjien oltava jatkossa tarkkana erityisesti Kaakkois-Suomessa, ettei esimerkiksi kettujahdissa ammu kultasakaalia, koska se voidaan katsoa luonnonsuojelurikokseksi", Siitari muistuttaa.

Kultasakaalin levittäytyessä Suomeen sen poistamiseen, esimerkiksi arvokkailta lintukosteikoilta, on haettava poikkeuslupaa ympäristöhallinnosta.

Kultasakaali määriteltiin haitalliseksi vieraslajiksi

Lue lisää

Valkohäntäpeuroja on vähennettävä

Laittoman koirasusikasvatuksen epäillään jatkuvan Lopella – paikkakuntalaiset toivovat pikaisia toimenpiteitä, Hämeen ely-keskus selvittää asiaa

Haitallisten vieraslajien torjuminen vaatii pitkäjänteistä työtä – Lue vinkit yleisimpien lajien torjuntaan

Eduskunnan täysistunnossa käsitellään tänään, saako valtakunnansyyttäjä syyttämisluvan perussuomalaisten Mäenpään vieraslajipuheista