Erä

Metsäkanalinnuille soveltuvia metsäalueita voi selata koko Suomen alueelta metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa

Uusi Riistametsänhoidon opas ja riistakohteet on tuotettu Riistakeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteishankkeessa.
Markku Vuorikari
Metsäkanalinnuista teerellä on väljimmät elinympäristövaatimukset.

Metsään.fi -palvelun aineisto osoittaa metsäkanalintujen elinympäristöiksi sopivia alueita. Aineiston toivotaan helpottavan pienriistan huomioivaa metsänhoitoa.

Palveluun kirjautunut metsänomistaja löytää tiedot välilehdeltä Metsätilat ja kartat kohdasta Muut aineistot.

Metsäammattilaisten motivointi riistametsänhoidon menetelmien soveltamiseen omassa työssään on ratkaisevaa, sanoo Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Marko Svensberg.

Tutkimusten mukaan suuri osa metsänomistajista on valmis harjoittamaan riistametsänhoitoa metsissään.

"Muutos on suureksi osaksi kiinni asenteista ja siitä näkevätkö ammattilaiset riistametsänhoidon hyödylliseksi metsätaloudelle. Asenne ratkaisee, viitsitäänkö tehdä pieniä tekoja riistan ja luontomme monimuotoisuuden vuoksi."

Svensberg kannustaa metsänomistajia vaatimaan metsäammattilaisilta vaihtoehtoja ja palveluja. "Metsäalan käytännöt ovat hitaita muuttumaan."

Svensberg on yksi uuden Riistametsänhoidon oppaan kirjoittajista. Sähköinen opas on luettavissa osoitteessa www.riistametsa.fi.

Hän huomauttaa, että riistametsähoidon periaatteet ovat hyvin yksinkertaisia ja niitä voi toteuttaa kuka tahansa ja kaikissa metsän eri kehitysvaiheiden hoitotoimissa.

Riistakohteet ja opas on tuotettu Suomen riistakeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteishankkeessa. Hanke on osa Metso-ohjelmaa ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tiedot haukkojen pesäpaikoista jaettiin metsänomistajille Metsään.fi -palvelussa – avoimuuden toivotaan säästävän pesäpaikkoja hakkuissa

Liiallinen raivausinto tuhoaa luontaista monimuotoisuutta – Riistametsänhoito olisi kustannustehokas luonnonhoitomenetelmä

Riistanhoito on luonnon monimuotoisuuden hoitoa – negatiivisuus metsästäjien tekemää luonnonhoitotyötä kohtaan on vähentynyt