Erä

Pitkään odotettu esitys uhanalaisten kalojen euromääräisistä arvoista annettiin – Yhden järvilohen hinnaksi määriteltiin 7 510 euroa

Korvausarvojen toivotaan lisäävän lajien suojaa salakalastusta vastaan.
Lari Lievonen
Maa- ja metsätalous­ministeri Jari Leppä (kesk.) vieraili viime vuoden tammikuussa Kontiolahdella Kuurnan voimalaitoksella. Vierailun aikana hän allekirjoitti 1,2 miljoonan euron tukipäätöksen Saimaan järvilohen kärkihankkeelle. Paikalla oli myös Luken erikoistutkija Jorma Piironen.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle asetusluonnoksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista.

Asetusluonnos liittyy kalastuslain muutoksen, joka tulee voimaan 1. toukokuuta. Jatkossa kalastusrikosten ja -rikkomusten tekijät tuomitaan korvaamaan rikoksen tai rikkomuksen kohteena olevan kalan arvo.

Kalalajit, joita menettämisseuraamus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Asetusluonnoksessa esitettävät arvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi kunkin suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee.

Luonnokseen sisältyy 23 erilaista korvausarvoa, jotka vaihtelevat välillä 50–7 510 euroa. Korkeinta arvoa esitetään äärimmäisen uhanalaiselle Vuoksen vesistöalueen järvilohelle.

Korvausarvon määrittely perustuu kunkin suojeluyksikön osalta sen suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

"Jatkossa uhanalaisten vaelluskalojen salakalastuksesta on tuntuvat seuraukset. Kalojen arvojen asettaminen antaa selkänojaa valvojille ja viranomaisille puuttua laittomaan pyyntiin ja nostaa kynnystä lähteä kalavarkaisiin", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa ministeriön tiedotteessa.

Etenkin vaelluskalakantojen, kuten äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun Saimaan järvilohen osalta on ollut ongelmallista, että kalojen elinolojen parantamiseen tähdänneet kalliit toimenpiteet ovat joissain tapauksissa mitätöityneet kokonaan salakalastuksen takia.

Esimerkiksi Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on usein tavattu kalastajia kalastamassa laittomasti Saimaan järvilohia. Seuraamukset laittomasta kalastuksesta ovat tähän asti olleet niin vähäisiä, että seuraamusjärjestelmä on koettu osin tehottomaksi.

Asetusluonnosta koskeville lausunnoille annettu määräaika päättyy 12. huhtikuuta.

Esimerkkejä esitetyistä korvausarvoista:

Itämeren lohi meressä ja sisävesissä 3380 €

Järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä 7510 €

Ankerias 3510 €

Nahkiainen 100 €

Taimen meressä ja mereen laskevassa joessa 3260 €

Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N eteläpuolella 2120 €

Taimen sisävesissä leveyspiirin 67°00′N pohjoispuolella 400 €

Harjus meressä 800 €

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusohjelma metsästysmyönteinen: Merimetson poikkeusluvan saamista helpotetaan, uusien metsästyksen harrastajien lajin pariin tuloa edistetään

Uhanalaisten ja taantuneiden kalojen korvausarvot vahvistettiin – suurin arvo äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen järvilohella ja pienin arvo jokiravulla

Vesirakentamisella aiheutettua haittaa ei voida kestävästi hyvittää ilman kalojen luontaista lisääntymistä