Erä

EU-tuomioistuimen julkisasiamies otti kantaa sudenpyyntiin – kansallinen direktiivitulkinta ei saanut moitteita

Asian käsittely alkoi, kun Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola valitti vuonna 2016 Pohjois-Savoon myönnetyistä suden poikkeusluvista.
Timo Aalto
Asian käsittely ei suinkaan ole vielä ohi EU-tuomioistuimessa, vaan julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on vasta välietappi. EU-tuomioistuimen lopullinen ratkaisu tullee vasta syksyllä.

Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamies antoi tänään ratkaisuehdotuksensa koskien valitusta, joka kohdistui Pohjois-Savoon vuonna 2016 myönnettyihin kannanhoidollisiin poikkeuslupiin.

"Julkisasiamiehen ehdotuksessa on positiivinen väre. Siinä tulkitaan luontodirektiiviä tavalla, joka on suhteellisen hyvin linjassa ministeriön ajaman linjan kanssa", antaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi varovaisen ennakkoarvion ratkaisuehdotuksesta.

Vaikka ehdotuksessa on tarvittavaa joustavuutta direktiivin tulkintaan, sisältää se myös viestin ja vaatimuksen siitä, että direktiivistä poikkeaminen vaatii täsmällistä ja tarkkaa perustelua. Perusteluvaateen täyttäminen on lisätaakka hallinnolle ja tutkimukselle.

"Ehdotuksen perusteella voi vetää myös sellaisen johtopäätöksen, että ainakaan julkisasiamies ei sellaisia luontodirektiivin tulkintaohjeen tiukennuksia katso tarpeelliseksi, joita Euroopan komissio aiemmin luonnosteli", Niemi sanoo.

Toisaalta mikäli tulkinta pitää myös lopullisessa ratkaisussa, niin paine direktiivin liitteiden muuttamiseen kevenee.

Asian käsittely ei suinkaan ole vielä ohi, vaan julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on vasta välietappi.

Niemi myös huomauttaa, että julkisasiamies ei ottanut ratkaisuehdotuksessaan kantaa varsinaiseen valitukseen, vaan tulkitsee vain luontodirektiiviä. KHO myöhemmin arvioi ovatko kansalliset perustelut olleet riittäviä.

Niemen tietojen mukaan EU-tuomioistuimen lopullinen ratkaisu tulee vasta syksyllä. Se voi olla julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen kanssa täysin eri linjoilla.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaleva: 28 lammasta kuoli susien hyökkäyksessä Siikalatvan Pulkkilassa

Tukesilta poikkeuslupa kahdelle kaalin ja porkkanan tuholaistorjuntaan käytettävälle valmisteelle

Virroilta löytyneen pantasuden kuolemasta aloitettu esitutkinta – tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena