Erä

Uhanalaisten ja taantuneiden kalojen korvausarvot vahvistettiin – suurin arvo äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen järvilohella ja pienin arvo jokiravulla

Korvausarvoja on yhteensä 23 erilaista, joiden suuruus vaihtelee välillä 50–7 510 euroa.
Kari Salonen
Harjus on yksi kalalajeista, jolle on nyt määritelty korvausarvo. Meressä elävän harjuksen arvo on 800 euroa, sisävesillä leveyspiirin 67 eteläpuolella 300 euroa ja pohjoispuolella 80 euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista.

Kalalajit, joita asetus koskee, ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, taimen, harjus, nieriä, jokirapu sekä mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika.

Korvausarvoja on yhteensä 23 erilaista, joiden suuruus vaihtelee välillä 50–7 510 euroa. Suurin arvo on äärimmäisen uhanalaisella Vuoksen vesistöalueen järvilohella ja pienin arvo jokiravulla.

Suojeluarvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Arvojen määrittely perustuu kunkin yksikön suojelun tarpeeseen, uusiutumiskykyyn ja lisääntymisikäisen kannan kokoon.

Suojeluarvojen vahvistamisen uskotaan lisäävän lajien suojaa laitonta kalastusta vastaan ja viestivän samalla myös yleisemmin uhanalaisten ja taantuneiden kalojen suojelullisesta arvosta ja laittoman kalastuksen moitittavuudesta.

Myös uhanalaisten ja taantuneiden kalalajien kalastus on sallittua rauhoitusaikojen, pyyntimittojen ja muiden kalastusrajoitusten puitteissa. Jos saaliiksi tulee vahingossa pyyntimittojen vastainen ja/tai rauhoitettu uhanalainen kala, se on välittömästi laskettava takaisin veteen, vaikka se olisi kuollut.

Kalalaji ja -kantakohtaisten suojelusäännösten lisäksi kalastaessa tulee huomioida ja kunnioittaa kalastuslain yleisiä kalastuskieltoja ja -rajoituksia.

Kalastuslain uuden menettämisseuraamuksen ja asetuksella vahvistettujen suojeluarvojen tuomitseminen valtiolle menetettäväksi tulee kyseeseen vain niissä tapauksissa, joissa kalastaja on vastoin lakia ottanut saaliiksi asetuksessa mainitun uhanalaisen kalan.

Rauhoitusaikojen ulkopuolella pyyntimitan täyttäviä uhanalaisiksi luokiteltuja kaloja on sallittua pyytää lain sallimissa rajoissa.

Lue lisää:

Pitkään odotettu esitys uhanalaisten kalojen euromääräisistä arvoista annettiin – Yhden järvilohen hinnaksi määriteltiin 7 510 euroa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Laatokan lohille avautuu väylä Suomeen – ministeri Leppä: "Kalatieasioita viriää nyt lisää viikoittain"

Tornionjoella lohennousu kiihtyy, tähän mennessä parhaana päivänä seurantapaikan on ohittanut yli 2 400 lohta

Hallitusohjelma metsästysmyönteinen: Merimetson poikkeusluvan saamista helpotetaan, uusien metsästyksen harrastajien lajin pariin tuloa edistetään