Erä

Kokoomuksen meppiehdokas haluaa valkoposkihanhesta riistalajin: "Puisto- ja viheralueiden viihtyvyyden väheneminen on merkittävä haitta"

EU-sääntelyä pitäisi ehdokkaan mielestä muuttaa niin, että jäsenmaat voisivat sallia valkoposkihanhen metsästyksen.
Lari Lievonen
Mikään EU:n jäsenmaa ei voi nykyisin tehdä valkoposkihanhesta itsenäisesti riistalintua.

Kokoomuksen eurovaaliehdokas Tuomas Tikkanen esittää, että valkoposkihanhesta tehtäisiin riistalaji. Tikkasen mielestä EU-sääntelyä pitäisi muuttaa niin, että jäsenmaat voisivat sallia valkoposkihanhen metsästyksen.

”Pehmeät keinot hanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehottomiksi, ja tämän kokevat kevään tullen nahoissaan puistoistaan nauttimaan lähtevät kaupunkilaiset”, Tikkanen sanoo tiedotteessa.

Valkoposkihanhi on EU:n erityisesti suojelema laji, eli se kuuluu lintudirektiiviin I liitteeseen. Sitä ei ole myöskään mainittu lintudirektiivin liitteessä II, joka määrittelee EU:n alueella hyväksytyt riistalajit. Mikään EU:n jäsenmaa ei siis voi säätää lajia riistalinnuksi, joten valkoposkihanhiongelma on EU-tasolla ratkaistava kysymys.

”Valkoposkihanhi aiheuttaa merkittäviä haittoja juurikin eteläisessä Suomessa. Hanhet tekevät kaupunkien siivouksesta hankalampaa ja aiheuttavat maanviljelijöille tuhansien eurojen tappioita tuhoamalla peltoja. Etenkin puisto- ja viheralueiden viihtyvyyden väheneminen on merkittävä haitta”, Tikkanen sanoo.

Lue lisää