Erä

Koirasusien kasvattaminen, myynti, hallussapito ja pentujen teettäminen kielletään – kielloilla halutaan turvata suden geneettinen puhtaus

Koirasudeksi epäillyn eläimen saa tappaa DNA-analyysiin perustuvan lajimäärityksen jälkeen Suomen riistakeskuksen luvalla.
Jaana Kankaanpää
Arkistokuva koirasudesta.

Koirasusi, eli suden ja koiran risteymä on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Tähän asti lajiin on sovellettu vieraslajilaissa säädetyistä kielloista ainoastaan maahantuonnin kieltoa EU:n ulkopuolelta ja muista EU:n jäsenvaltioista. Tähän tulee nyt muutos, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) tiedottaa.

Koirasuden kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä pentujen teettäminen on ollut nykyisin sallittua. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina muutoksen vieraslajilakiin, joka kieltää koirasusien kasvattamisen, myynnin, hallussapidon ja pentujen teettämisen.

Muutos astuu voimaan kesäkuun 1. päivänä.

Ministeriö kehottaa koirasusikasvattajia olemaan yhteydessä viranomaisiin sen selvittämiseksi, miten kasvatuksesta voidaan luopua hallitusti myös eläinsuojelulakia noudattaen.

Aiemmin lemmikkieläimeksi hankitun koirasuden saa pitää sen luonnolliseen kuolemaan saakka. Omistajan pitää kuitenkin huolehtia siitä, ettei eläin pääse lisääntymään eikä karkaamaan ympäristöön.

Koirasuden omistaja ei saa luovuttaa lemmikkiään eteenpäin. Koirasuden maahantuonti on ollut kiellettyä vuoden 2016 alusta alkaen.

Koirasusiksi määritellään asetuksessa suden ja koiran risteymät neljässä ensimmäisessä sukupolvessa.

Vaikka haitallisia vieraslajieläimiä saa pyydystää ja tappaa kuten rauhoittamattomia eläimiä, pyydystämisestä ei saa lain mukaan aiheutua vaaraa riistaeläimille. Koska koirasutta ei ole ulkoisten tunnusmerkkien perusteella mahdollista varmuudella tunnistaa ja erottaa sudesta, koirasudeksi epäillyn eläimen lajimääritys on aina varmistettava yksilön DNA-analyysin perusteella.

"Vasta varmistuksen jälkeen yksilö voidaan tappaa Suomen riistakeskuksen myöntämällä luvalla. Koirasusien poistamisesta huolehtivat suurriistavirka-aputoimijat", muistuttaa MMM.

Asetukseen liittyvässä muistiossa todetaan, että asiantuntijaryhmät pitivät koirasuden kasvattamisen ja muun hallussapidon kieltämistä valtaosin kannatettavana.

Koirasuden maahantuontikiellon noudattamista on Suomen riistakeskuksen mukaan ollut vaikea valvoa, koska kasvattaminen, myynti ja muu harrastaminen on ollut sallittua.

Koirasutta koskevien kieltojen laajentamisen perusteena on myös suden geneettisen puhtauden turvaaminen.

Koirasudella voidaan arvioida olevan geneettisten ja ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi keskimääräisesti paremmat edellytykset selvitä luonnossa kuin kesykoiralla, mikä osaltaan lisää risteytymisen riskiä.

Lue lisää

Lukijalta: "Äskettäin julkaistiin susitutkimus, joka väittää susiemme olevan puhtaita – vuosikymmeniä susiasioita seuranneena esitän mukana olleille kysymyksiä"

Muutama kysymys susitutkimuksesta

Valvontaeläinlääkäri: Koirasusiin liittyvä sääntely kaipaa kohennusta – "Eläimet pitäisi olla tunnistusmerkittyjä, rekisteröityjä ja polveutumistiedot selvillä"

Susiristeytysrotujen kasvattaja: "Koirasusia on ja tulee aina olemaan tarjolla Suomessa – ulkomailta niitä on myös saatavilla ja tuonnin valvonta on vaikeaa"