Erä

Hallitusohjelma metsästysmyönteinen: Merimetson poikkeusluvan saamista helpotetaan, uusien metsästyksen harrastajien lajin pariin tuloa edistetään

Hallitusohjelmasta löytyy myös kirjaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta aiheutuvien kulujen korvaamisesta.
Ville-Petteri Määttä
Merimetsojen saaristoluonnolle aiheuttamat tuhot herättävät monissa närää. Nyt merimetsolle laaditaan ja toteutetaan strategia vahinkojen vähentämiseksi. Myös metsästyksen poikkeuslupien saantia luvataan hallitusohjelmassa sujuvoittaa.

Merimetson metsästyksen poikkeuslupien saantia luvataan sujuvoittaa hallitusohjelmassa. Lisäksi merimetsolle laaditaan ja toteutetaan strategia vahinkojen vähentämiseksi.

Hallitusohjelmasta löytyy myös kirjaus ammatillisen kalastuksen edellytysten turvaamisesta ja vahinkojen vähentämisestä.

Keinoina ovat hyljekannan hoitosuunnitelma sekä vahinkoja ehkäisevien tekniikoiden, pyydyksien ja käytänteiden kehittäminen sekä tukeminen. Lisäksi käyttöön otetaan korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden poistosta ja käsittelystä aiheutuvista kuluista. Harmaahylkeen eli hallin metsästystä se ei koske.

Luonnonvarakeskus arvioi, että vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat kalastukselle noin 350 000 euroa ja kalankasvatukselle noin miljoona euroa.

Vieraslajien torjuntaa ohjelmassa luvataan tehostaa lainsäädännöllä ja lisärahoituksella.

Metsästäjäliitto on tyytyväinen hallitusohjelman lupaukseen turvata metsästysharrastuksen edellytykset. Se iloitsee myös tavoitteesta edistää uusien harrastajien tuloa lajin pariin.

"Olemme tyytyväisiä, että hallitusohjelmassa metsästys ja metsästäjät nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa. Metsästäjät tekevät mittavan määrän luonnon- ja riistahoitotyötä luonnon monimuotoisuuden eteen. On hienoa, että tämän työn jatkaminen on osana hallituksen ohjelmaa", kommentoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Hänen mielestään on merkittävää, että ohjelmaan on nostettu metsästyksen kehittäminen myös luontoharrastuksena.

"Luotamme, että varoja ohjautuu näihin toimiin, joilla voimme kouluttaa uusia vastuullisia metsästäjiä sekä edistää metsästysmahdollisuuksia myös tulevaisuudessa."

Ohjelmassa otetaan kantaa myös riistakantojen kestävään hallintaan ja vahinkojen ehkäisyyn sekä luvataan, että suurriistavirka-aputoiminnan (SRVA) edellytykset turvataan.

Suurpetokantojen hallinnassa hallitusohjelmassa nostetaan esille monipuolinen keinovalikoima. Niitä ovat kanta-arvioihin ja hoitosuunnitelmiin perustuva metsästys, poikkeusluvat, vahinkojen ennaltaehkäisy sekä ennakoiva viestintä.

Ohjelmassa luvataan lisätä eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja varmistaa tutkimuksen ja seurannan pysyvä rahoitus. Tavoitteena on myös vaikuttaa EU:ssa kansallisten erityispiirteiden tunnistamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi petopolitiikassa.

"Näemme tärkeänä, että suurpetojen kannanhoidossa huomioidaan kokonaisuus: ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys", Siitari sanoo.

Vaelluskalakantoja elvytetään käynnistämällä kansallinen ohjelma.

Siihen kuuluvia toimenpiteitä ovat muun muassa vaellusesteiden purkaminen, ohitusratkaisujen toteuttaminen ja kalojen lisääntymisalueiden kunnostaminen.

Lisäksi vesilaki päivitetään ulottamaan kalatalousvelvoitteet myös niihin patoihin, joiden luvissa niitä ei nyt ole.

"Toivomme, että myös merikalastuksen kestävyys muistetaan turvata jatkossa, jotta kaloja riittää nousemaan vapautettuihin jokiin", muistuttaa WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lue myös:

Harmaahylkeet aiheuttavat kala-alalle miljoonavahingot – MMM esittää tapporahaa ongelmahylkeille

Uutisia mereltä: Huippupetojen kantojen elpyminen kertoo ympäristön tilan parantumisesta

Merimetsojen raju maihinnousu alkanut – Timo Metsola kutsui jälleen kalastajat ja veneilijät karkottamaan lintuja saareltaan

Hylkeet aiheuttavat harmia kalastajille ja kalankasvattajille: Vuonna 2017 rahalliset vahingot yli miljoona euroa

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Saamelaiskäräjät esittää valtiolle Tenojoen kalastussopimuksen irtisanomista

WWF pitää valtioiden ilmastolupauksia riittämättöminä: Luonto köyhtyy ja sukupuutto kiihtyy

Maa- ja metsätalousministeriöstä vahvistetaan: Metsästäjien, riistahallinnon ja tutkimuksen yhteinen susien jälkilaskenta toteutetaan tänä talvena