Erä

Kalmari ja muut maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet torppasivat itse sakaalin metsästyksen – nyt laji on rauhoitettu ja vieraslajiksi julistaminen "hyvin epätodennäköistä"

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmarin mukaan sakaali olisi Virossa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Väite ei pidä paikkaansa.
Jarmo Korhonen

Suomessa on nyt tehty ensimmäinen havainto kultasakaalista. Lajin tuloa maahan ennakoitiin jo viime vuonna ja sen asemaa käsiteltiin maa- ja metsätalousministeriössä ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Hallitus antoi eduskunnalle vieraslajeista aiheutuvien riskien hallintaa koskevan esityksen, jossa metsästyslaissa säädettyihin riistalajeihin esitettiin lisättäväksi kultasakaali.

Maa- ja metsätalousvaliokunta kuitenkin jätti alkuperäisestä poikkeavan päätösehdotuksen, jossa kultasakaali jätettiin pois riistalajeista. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen maaliskuussa.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että kultasakaalin levittäytyessä Suomeen luontaisesti se on tulokaslaji. Tulokaslajit kuuluvat luonnonsuojelulajin piiriin ja sen nojalla kultasakaali on nyt rauhoitettu laji.

"Pidämme harmillisena, ettei kultasakaalikantaa ja sen leviämistä voida rajoittaa metsästyksellisin keinoin. Tämä olisi vaatinut kultasakaalin lisäämisen riistalajiksi", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari kommentoi asiaa maaliskuussa.

Metsästäjäliitto vetosi kultasakaalin siirtämiseksi riistalajiluetteloon ennen eduskunnan käsittelyä. Siitarin mukaan on perusteltua olettaa, että kultasakaali olisi erittäin haitallinen alkuperäislajistollemme.

"Rauhoitettuna lajina kultasakaali voi levittäytyä ja vakiintua osaksi luontaista lajistoa huomattavasti nopeammin kuin tilanteessa, jossa lajia olisi pystytty hallitsemaan riistalajina heti sen ilmestyessä. Jos laji olisi säädetty riistalajiksi, ensimmäisiä harhailevia yksilöitä olisi voinut metsästää ja siten rajoittaa kannan levittäytymistä."

Nyt kun ensimmäinen kultasakaali on havaittu Suomessa, metsästäjien on nyt huomioitava, että se on rauhoitettu laji ja tulokaslajin tappaminen on luonnonsuojelulajin nojalla kielletty.

"Metsästäjien oltava jatkossa tarkkana erityisesti Kaakkois-Suomessa, ettei esimerkiksi kettujahdissa ammu kultasakaalia, koska se voidaan katsoa luonnonsuojelurikokseksi", Siitari muistuttaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Anne Kalmari vaati eilen lähettämässään tiedotteessa lajin poistamista Suomesta. Hän perusteli lajin nimittämistä haitalliseksi vieraslajiksi eikä riistalajiksi sillä, että "valiokunta nimenomaan halusi, ettei laji ajaudu riistanhoidon piiriin. Silloin meidän pitäisi huolehtia suotuisasta lajikannasta."

"Tästä on ollut vähän arvailuja, että voiko sitä poistaa. Minä katson, että koska meillä on eduskunnan tahtotila, meillä on niin vahva selkänoja kuin parlamentarismissa pystyy olemaan", Kalmari sanoo.

Viro on Kalmarin mukaan luokitellut kultasakaalin haitalliseksi vieraslajiksi. Tämä ei pidä paikkaansa.

Etelä-Euroopasta vaeltanutta sakaalia kohdellaan Virossa riistaeläimenä, jolla on oma metsästysaika, mutta ei saaliskiintiötä tai pyyntilupakäytäntöä.

"Sakaalin julistaminen haitalliseksi vieraslajiksi ei tule onnistumaan millään," arvioi Suomen Luonnonsuojeluliitto SLL:n erityisasiantuntija Tapani Veistola.

"Sakaalin alkuperä on todennettu DNA-tutkimuksilla ja se on eurooppalainen alkuperäislaji, joka ilmastonmuutoksen vaikutuksesta pystyy nyt siirtymään Suomeen."

Jos esimerkiksi Rautavaaran yksilöä haluttaisiin pitää vieraslajina, olisi todistettava, että nimenomaan ihminen on siirtänyt sen Suomeen.

"Se olisi tietysti rangaistava teko monin tavoin, sillä ei luonnoneläimiä saa ottaa kiinni tai siirtää ylipäänsä. Jos ensimmäinen havainto olisi tehty Länsi-Suomessa, asiassa olisi voinut olla jotain mietittävää mutta on aivan luonnollista, että sakaalit ovat nyt siirtyneet Itä-Suomeen."

SLL:n suurpetovastaava Riku Lumiaro kertoo, että Suomeen on saapunut omin neuvoin 2000-luvulla yli tuhat uutta tulokaslajia

“Valtaosa uusista tulokaslajeista on lentäviä hyönteisiä. Lajien leviäminen kohti pohjoista on seurausta ilmastonmuutoksesta, onhan Suomen ilmasto jo lämmennyt mitatusti 2,3 astetta esiteollisesta ajasta.”

Jos ilmaston lämpeneminen jatkuu samaa tahtia, Suomeen tulee paljon uusia lajeja. Ennusteiden mukaan Suomessa voi vallita 50 vuoden kuluttua jopa Unkarin lämpötilat, eli Suomen keskilämpötila olisi yli neljä astetta esiteollista aikaa lämpimämpi.

Kaikki uudet lajit eivät kuitenkaan välttämättä menesty maassamme. Kultasakaalin kannan kehitystä ja sen vaikutuksia kannattaa nyt SLL:n seurata ennen kuin pohditaan sen siirtämistä riistalajeihin.

Lue lisää:

Ensimmäinen havainto lajista tiistaina – keskustan Kalmari vaatii: Kultasakaali on poistettava Suomen luonnosta

Lue lisää

Kultakalakin on haitallinen vieraslaji – voi paisua luonnonvedessä parikiloiseksi vonkaleeksi ja tuhota alkuperäislajeja

Lampaat nitistävät haitallista ja nopeasti leviävää jättipalsamia tehokkaasti – Jyväskylässä on saatu hyviä kokemuksia nelijalkaisista torjujista

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

Kutsumattomien vieraiden häädössä ennakointi on tärkeää – ”Perusasia on poistaa vieraskasvit ennen kuin ne siementävät"