Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Erä

Kultasakaalin ampuminen olisi luonnonsuojelurikos – "Nyt sakaali on luontaisesti tänne tullut laji, eikä tuota yksilöä voi tulkita haitalliseksi vieraslajiksi, vaikka se on vieraslajilistalla"

On ollut ajan kysymys milloin yksilöitä tulee kannaksen kautta, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies.
Jarmo Korhonen
Kultasakaalin ensimmäisenä Suomessa kuvannut kuopiolainen Jarmo Korhonen kohtasi sakaalin Rautavaaralla Kiparintien metsäautotiellä.

Sakaalin ampuminen olisi nykyisen lainsäädännön mukaan luonnonsuojelurikos, kertoo poliisitarkastaja Ari Järvenpää poliisihallituksesta.

"Sakaalia ei ole mainittu metsästyslaissa, joten ilman poikkeuslupaa sakaalin ampumisessa olisi kyse luonnonsuojelurikoksesta."

Suomessa tehtiin tiistaina ensimmäinen havainto kultasakaalista. Lajin tuloa maahan ennakoitiin jo viime vuonna, ja sen asemaa käsiteltiin maa- ja metsätalousministeriössä ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Eilen torstaina keskustelua herätti maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan, kansaedustaja Anne Kalmarin (kesk.) kommentti kultasakaalista vieraslajina.

Kalmarin torstaisia kommentteja ei Järvenpään mukaan voi pitää yllytyksenä kultasakaalin tappamiseen.

"Hän käsittääkseni kommentoi maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa, miten kyseistä asiaa tulisi hänen mukaansa tulkita."

Maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi huomauttaa, että kultasakaalin vieraslajistatus ei ole niin yksinkertainen asia.

"Kultasakaali on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, eli sen maahantuonti ja luontoon laskeminen on kielletty. Kuitenkin EU:n vieraslajiasetuksen mukaan vieraslajina ei pidetä lajia, joka tulee tänne omin jaloin."

Rautavaaralla Pohjois-Savossa nähty sakaali on tämänhetkisen tiedon mukaan saapunut itse Suomeen.

Kultasakaali on levinnyt Välimereltä pohjoiseen. Virossa ensimmäiset kultasakaalihavainnot tehtiin vuonna 2011.

Kultasakaalit elävät laumoissa, kuten sudetkin. Nuoret yksilöt lähtevät laumasta etsimään omaa reviiriään.

"On ollut ajan kysymys milloin yksilöitä tulee kannaksen kautta. Kultasakaalin tiedetään olevan nopeasti ja tehokkaasti levittyvä laji", Niemi kertoo.

Niemen mukaan maa- ja metsätalousministeriö esitti vieraslajilainsäädännön uudistamisen yhteydessä kultasakaalia lisättäväksi riistalajiksi, jotta ei syntyisi sellaista tilannetta kuin nyt on.

"Nyt sakaali on luontaisesti tänne tullut laji, eikä tuota yksilöä ei voi tulkita haitalliseksi vieraslajiksi, vaikka se on vieraslajilistalla. Se on tulokaslaji, ja tässä tapauksessa se on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu yksilö."

Suomessa luonnonvaraiset lajit ovat joko riistalajeja, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja lajeja tai haitallisia vieraslajeja. Laji voidaan säätää haitalliseksi vieraslajiksi, jos se ihmisen toimesta Suomeen levittäytyy ja on haitallinen.

"Kultasakaalin lisäämisestä riistalajiksi äänestettiin maa- ja metsätalousvaliokunnassa, ja enemmistö oli sitä mieltä, että he eivät halua sitä riistalajiksi. Täysistunnossa enemmistö äänesti hallituksen esitystä vastaan", Niemi kertoo.

Kansallista tulkintamahdollisuutta rajoittaa Niemen mukaan se, että kultasakaali on EU:n luontodirektiivin liitteen 5 alainen laji.

"Kun sakaalin luontainen levinneisyysalue ulottuu tänne, joudumme soveltamaan luontodirektiivin sääntelyä ja turvaamaan sille suotuisan suojelutason."

Niemi kertoo, että luontodirektiivin tulkintaohjeiden mukaan luontaisena levinneisyysalueena ei pidetä alueita, joissa nähdään yksittäisiä, harhailevia yksilöitä.

"Halusimme säätää kultasakaalin riistalajiksi, jotta näitä harhailevia yksilöitä olisi voitu poistaa metsästyslain nojalla, mutta nyt sitä mahdollisuutta ei ole."

Virossa kultasakaali tulkittiin alun perin vuonna 2011 vieraslajiksi, mutta komissio kritisoi tulkintaa, sillä kyseessä on luontodirektiivilaji. Viro sääti asiaa tutkittuaan sakaalin metsästettäväksi riistalajiksi.

Lue lisää:

Yle: Suomessa tehty ensimmäinen vahvistettu sakaalihavainto

Kalmari ja muut maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet torppasivat itse sakaalin metsästyksen – nyt laji on rauhoitettu ja vieraslajiksi julistaminen "hyvin epätodennäköistä"

Video: Nyt puhuu Suomen ensimmäisen kultasakaalin kuvannut mies: "Mikä eläin on tämmönen, en ole kyseistä nimeä edes kuullu"

Kalmari ja muut maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet torppasivat itse sakaalin metsästyksen – nyt laji on rauhoitettu ja vieraslajiksi julistaminen "hyvin epätodennäköistä"

Juttua muokattu 26.7.2019 klo 17:41: lisätty Järvenpäältä sitaatti.

Lue lisää

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

Kutsumattomien vieraiden häädössä ennakointi on tärkeää – ”Perusasia on poistaa vieraskasvit ennen kuin ne siementävät"

Vieraslajivirheistä on syytä oppia

Venäjän puolella painitaan jättiputken kanssa – Suomea kiinnostaa etenkin metsistä leviävät hyönteiset