Erä

Pantasusien sijaintitiedot näkyvät jälleen Luken verkkopalvelussa – 13 pantaa on laumaa johtavan naaraan tai uroksen kaulassa, 3 vaellusikäisellä sudella

Uusissa iridium-pannoissa on ilmennyt runsaasti lähetyshäiriöitä.
Markku Vuorikari
Luonnonvarakeskuksen mukaan ennuste susikannasta tehdään vuosittain maaliskuun kanta-arvion perusteella.

Pantasusien sijaintitiedot ovat jälleen nähtävissä riistahavainnot.fi-palvelussa, tiedottaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Riistahavainnot.fi-palvelussa näkyvät Luken kevättalvella 2019 pannoittamien kuudentoista suden sijaintitiedot. 13 pantaa on laumaa johtavan naaraan tai uroksen kaulassa. Kolme pantaa on nuorella vaeltamisikäisellä sudella.

Pannoitetut sudet liikkuvat Lapin, Kainuun, Oulun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Verkkopalvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, muistutetaan Luken tiedotteessa. Sijainti kerrotaan 5×5 kilometriä kokoisen ruudun tarkkuudella, missä pannoitettu susi on ollut viimeisimmän tunnetun sijainnin perusteella.

Palvelulla pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Luke siirtyi viime vuonna käyttämään niin sanottuja Iridium-pantoja, joissa sekä paikannus että tietojen lähettäminen tapahtuvat satelliitin kautta.

Pantojen toimintavarmuutta selvitettiin loppukesästä arvioimalla paikannusten ja tietoliikenteen onnistumista. Etukäteen pantoihin asennetun aikataulun mukaan paikannustietojen pitäisi tallentua suden pantaan tunnin välein.

Paikannusyrityksistä onnistui ajallaan 96 prosenttia. Pannasta paikannushavainnot siirtyvät satelliittien kautta riistahavainnot.fi-palveluun kuuden tunnin välein. Analyysijaksolla vain noin neljännes lähetetyistä kuuden havainnon sarjasta onnistui ensimmäisellä lähetysyrityksellä.

Pantavalmistajan mukaan onnistunut lähetys pannan ja satelliitin välillä edellyttää suotuisia olosuhteita usean eri tekijän osalta. Muun muassa maaston peittävyys, eläimen liikkuminen ja jopa pannan asento lähetyshetkellä vaikuttavat. Tämän vuoksi pannan ja palvelimen välisiin tietoliikennekatkoksiin tai puutteellisiin havaintopäivityksiin vaikuttaminen on käytännössä hyvin vaikeaa.

Pantasusien sijaintitietojen lisäksi riistahavainnot.fi-sivustolla on nähtävillä kartalle merkittynä suurpetoyhteyshenkilöiden tallentamat suurpetohavainnot viimeisten kahden kuukauden ajalta. Lisäksi palvelussa voi tarkastella aiempina vuosina merkittyjen susien reviirejä.

Paikannuspalvelu suljetaan helmikuun lopussa suden lisääntymisajan alkaessa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hirvijahti alkaa lauantaina – laske ajonopeutta hirvien liikkuma-alueilla ja tarkkaile pientareita sekä hirvien että metsästyskoirien varalta

Virroilta löytyneen pantasuden kuolemasta aloitettu esitutkinta – tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena

Luonnonvarakeskus pannoitti yhteensä 18 sutta – näistä seitsemän pannoitusta oli vanhojen pantojen uusimisia