Erä

Hyljesaalis kasvoi rajusti: Halleja saatiin 33 prosenttia ja itämerennorppia 27 prosenttia aiempaa enemmän

Saalismäärän kasvusta huolimatta halleja saatiin saaliiksi vain runsas neljännes metsästyskiintiön sallimasta määrästä.
Markku Vuorikari
Suomenlahdella saaliiksi saatiin 90 prosenttia, Lounais-Suomessa 35 prosenttia ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella kymmenen prosenttia alueellisesta hallikiintiöstä.

Suomen riistakeskus kertoo, että heinäkuun lopussa päättyneen metsästysvuoden saalismäärät nousivat rajusti sekä harmaahylkeen että itämerennorpan osalta edelliseen metsästysvuoteen verrattuna. Halleja saatiin saaliiksi 33 prosenttia ja itämerennorppia 27 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Harmaahylkeen eli hallin saalis oli 1.8.–31.12.2018 ja 16.4.–31.7.2019 ajoittuneessa pyynnissä yhteensä 285 yksilöä, joista 60 saatiin saaliiksi Perämeren-Merenkurkun, 96 Lounais-Suomen ja 129 Suomenlahden kannanhoitoalueelta.

Saalismäärän merkittävästä kasvusta huolimatta se jäi kuitenkin kauas ministeriön määrittämästä metsästyskiintiöstä, joka oli 1 050 yksilöä. Saaliiksi saatiin hieman yli neljännes kiintiön sallimasta hallimäärästä. Suomenlahdella saaliiksi saatiin 90 prosenttia, Lounais-Suomessa 35 prosenttia ja Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella kymmenen prosenttia alueellisesta kiintiöstä.

Itämerennorppia saatiin Suomen riistakeskuksen myöntämillä pyyntiluvilla saaliiksi yhteensä 266 yksilöä. Itämerennorpan metsästysaika muutettiin vuoden 2018 kesäkuusta alkaen vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli norppa on rauhoitettu tammikuun ensimmäisestä päivästä huhtikuun 15. päivään.

Maa- ja metsätalousministeriön säätämä kiintiö oli kolmesataa norppaa Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueella, joka ulottuu Torniosta Kristiinankaupunkiin. Pyyntilupia ei myönnetty Perämeren−Merenkurkun kannanhoitoalueen ulkopuolelle.

Halleja arvioidaan olevan Itämerellä yhteensä noin 40 000 – 54 000 yksilöä. Viime vuosina runsastuneen itämerennorppakannan arvioidaan olevan yli 20 000 yksilöä. Niistä valtaosa elää Perämerellä.

Suomen riistakeskus päivittää Suomen merihylkeiden kannanhoitosuunnitelman tämän vuoden aikana.

Lue lisää