Erä

EU:ssa valmisteilla lyijyn totaalikielto ammuksissa ja kalastusvälineissä – "Osasta metsästysaseita voi tulla käyttökelvottomia"

Uusi esitys lyijyn laajentaisi lyijyn käyttökiellon koskemaan kaikkea metsästys- ja urheiluammuntaa.
Pasi Leino
Lyijykiellon vaikutus suomalaiselle metsästykselle olisi merkittävä. Metsästyskiväärit on lähtökohtaisesti valmistettu lyijyluodeille.

Lyijyn käytölle metsästyksessä, urheiluammunnassa sekä kalastuksessa puuhataan totaalikieltoa. EU-komissio on pyytänyt Euroopan kemikaalivirastoa (ECHA) valmistelemaan rajoitusesitystä.

Aiempi esitys kielsi lyijynkäytön kosteikkoalueilla.

Valmisteilla oleva uusi rajoitusesitys kieltäisi kosteikkojen lisäksi lyijyn metsästys- ja urheiluammunnassa käytännössä kokonaan.

Asiasta tiedottaa Suomen Metsästäjäliitto.

Esitystä on tarkoitus käsitellä EU:ssa vielä tänä syksynä.

Nopeimmillaan rajoitukset astuisivat voimaan noin kahden vuoden sisällä. Metsästäjäliitto edellyttää riittävän pitkää siirtymisaikaa, jos asetus EU:ssa etenee.

"Lyijyn siviilikäytön totaalikielto koskisi niin luoteja ja hauleja kuin kalastuspainoja. Aikaisempaan rajoitusesitykseen verrattuna painopiste siirtyy vesilinnuista kaikkiin eläimiin ja riistalihan lyijyttömyyteen", kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari.

Mikäli nykyistä huomattavasti laajempi lyijykielto astuisi voimaan, on sen vaikutus suomalaiseen metsästykseen merkittävä.

Metsästyskiväärit on lähtökohtaisesti valmistettu lyijyluodeille, ja kaikkiin kaliipereihin ei ole saatavilla riittävän tarkkoja ja luotettavia korvaavia vaihtoehtoja.

"Lyijyttömyys asettaa uusia toleransseja metsästysaseille, ja osasta metsästysaseistamme voi tulla käyttökelvottomia", kertoo metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen Metsästäjäliitosta.

Lyijyn totaalikielto aiheuttaisi Partasen mukaan suomalaiselle metsästäjälle huomattavia taloudellisia kustannuksia sekä aseiden että kalliimpien patruunoiden kautta.

"Lopputuloksena voi olla metsästäjien vähentyminen, jolloin menetämme arvokasta vapaaehtoistyötä esimerkiksi hirvieläinten kannanhoidossa, vieraslajitorjunnassa tai suurriistavirka-aputehtävissä."

Lyijyn totaalikielto nostaa myös vastuulliseen metsästykseen kuuluvan eettisen ja tarkan riistalaukauksen harjoittelun kustannuksia, Partanen jatkaa. "On kohtuutonta, jos rajoitus koskisi myös urheiluammuntaa ja metsästysammunnan harjoittelua ampumaradoilla."

Partasen mukaan ongelmallisia lyijyttömyyden näkökulmasta ovat nimenomaan pienikaliiperiset aseet, kuten ilmakivääri ja pienoiskivääri, jotka soveltuvat hyvin harjoitteluun ja metsästykseen.

Metsästysammunnan kilpailutoiminnalle Partanen näkee uusissa rajoituksissa jopa mahdollisen kuoliniskun.

"Tarkkaa riistalaukausta harjoitellaan ampumaradalla, ja toistomäärät ovat suuria. Vaihtoehtoiset materiaalit ovat erityisesti kivääreille harjoittelutarkoitukseen kalliita ja pieniin kaliipereihin toimimattomia. Metsästyksessä laukausmäärät ovat suhteellisen pieniä, joten siinä hintaero ei ole niin merkittävä."

Metsästäjäliitto pitää nykyistä lyijyn käyttökieltoa varsinaisilla kosteikoilla perusteltuna. "Hyväksymme lyijyhaulien rajoitetun kieltämisen kosteikoilla EU:n laajuisesti, sillä lyijystä on todistetusti haittaa linnustolle", Siitari sanoo.

Liitto näkee kuitenkin esityksen kosteikkomääritelmän ongelmallisena.

Niin sanottuun Ramsar-kosteikkomääritelmään perustuva esitys kattaisi näkyvien vesialueiden lisäksi kaikki turvemaat, eli noin 75 prosenttia Suomen pinta-alasta.

Totaalikieltojen sijaan Metsästäjäliitto uskoo lyijyn käytön rajoittamisessa valistukseen.

"Metsästäjäliiton tärkeä tehtävä on tarjota tietoa vastuullisen metsästyksen edistämiseksi. Lyijyä korvaavien luotien käyttö metsästyksessä on jo lisääntynyt hyvän viestinnän ja koulutuksen kautta. Esimerkiksi suuremman riistan metsästykseen on jo tarjolla hyviä lyijyttömiä vaihtoehtoja", Siitari toteaa.

Lue lisää:

Metsästäjäliitto: Lyijyn käyttökielto on perusteltu kosteikoilla, missä on näkyvää vettä – turvepohjaiset metsät pitäisi jättää kiellon ulkopuolelle

Tutkimusryhmä selvitti merikotkien kuolemia: "Peräti 60 prosentissa kuolinsyy johtui ihmisen toiminnasta"

Metsästäjäliitto: Lyijyhaulikiellon laajentaminen turvemaille on ylimitoitettua

Lue lisää

Katso miten käärmeenmetsästäjä poimii käärmeen käsin – Etelä-Floridassa burmanpyton on haitallinen vieraslaji

Mitäs mieltä olet metsästyksestä?

Pyy on hätää ­kärsimässä

Metsä yhä turvallisin paikka